SZ2001 är en robot. Den har ett eget användarnamn och finns i Folksams Active Directory. Därför behandlas roboten ur ett användar- och behörighetsperspektiv precis som en vanlig medarbetare, men den kan utföra många uppgifter blixtsnabbt trots att den inte existerar i fysisk form. Samlingsnamnet för den här typen av robotar är RPA, eller robotics process automation, och Folksam använder tekniken på allt fler ställen i organisationen.

– De medarbetare som har hjälp av en robot i produktionen är glada över att slippa manuella och enformiga arbetsuppgifter och de är nöjda med automatiseringsgraden, säger Lars Engvall, it-strateg på Folksam.

80 timmar har blivit 15
Än så länge handlar det inte om en hundraprocentig automationsgrad. I det fall Folksam kommit längst handlar det om 83 procent automation där resterande görs manuellt av en handläggare. Men förändringen är ändå stor, tidigare tog arbetsuppgiften 80 timmar och nu tar den 15.

Lars Engvall och Annika Hedman, Folksam
Lars Engvall, it-strateg på Folksam och Annika Hedman, lösningsarkitekt på Folksam.

– Det är massor av tid som vi kan ägna åt kunderna istället. I andra fall gör det att vi kan frigöra mycket utvecklarresurser från it. Rutinuppgifter försvinner och tiden kan då användas till betydligt mer kreativa sysslor, säger Annika Hedman, lösningsarkitekt på Folksam.

Annika menar att den här typen av automatisering är ett väldigt taktiskt verktyg. Det krävs ingen jätteinsats för att nå resultat fort.

Frigör tid och pengar
Både Lars och Annika ser RPA som ett steg mot mer avancerade lösningar som maskininlärning och AI. Ett flertal RPA-piloter är igång och inom två år kommer ett stort antal delprocesser att vara robotiserade. Därefter ser de ännu mer avancerade lösningar.
– Det finns många positiva aspekter av det vi gör nu. Vi frigör tid och pengar, vilket gör att vi kan lägga mer kraft på att blicka framåt. Dessutom bygger vi upp en kunskap och acceptans kring digitala medarbetare, till och med en förväntan på den här typen av stöd, säger Lars Engvall.
Sedan arbetet med RPA tagit fart har allt fler i Folksam blivit nyfikna och planerna är igång för nästa steg.
– Nu jobbar vi med att bygga upp ett ”Center of Excellence” där vi samlar kunskap om automatisering, maskininlärning och så småningom AI. RPA är bara början på den här resan, avslutar Lars Engvall.

Se lediga tjänster hos Folksam