Så för att sammanfatta är det i stor utsträckning samma trafikdata som föreslås lagras med den nya lagstiftningen. Det som stryks är fast- och ip-telefoni, samt uppgifter om kapaciteten på uppkopplingen som används. Däremot finns ett tillägg om att operatörerna måste spara information som kan identifiera vem som äger en specifik ip-adress.

När det gäller mobiltelefoni ska följande uppgifter sparas:

 • Uppringande nummer.
 • Uppringt nummer.
 • Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare.
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades.
 • Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet (imsi och imei).
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.

När det gäller mobil meddelandehantering ska följande uppgifter sparas:
 • Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress.
 • Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare.

När det gäller internetuppkopplingar ska följande uppgifter sparas:
 • Användares ip-adress och annan uppgift nödvändig för identifiering.
 • Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare.
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten och utrustningsidentifiering.

Den stora skillnaden är annars hur länge uppgifterna ska sparas:

 • Lokaliseringsuppgifter vid samtal ska lagras i två månader.
 • Uppgifter om internetanslutning, förutom uppgifter som identifiera utrustningen, ska lagras i tio månader.
 • Resterande uppgifter ska lagras i sex månader.