Det är artikel 13 i förslaget till EU-direktivet "upphovsrätt på den digitala inre marknaden" som får sig en rejäl känga.

I en gemensam förfrågan till Europarådet undrar Belgien, Finland, Irland Nederländerna, Tjeckien och Ungern om förslaget kan strida mot EU:s stadgar om de mänskliga rättigheterna. Det visar ett läckt brev som Statewatch publicerat.

I artikel 13 föreslås att tjänster där besökarna kan ladda upp material måste samarbeta med upphovsrättsinnehavare och införa ett filter som identifierar och stoppar piratkopior, eller filer som innehåller delar av upphovsrättskyddat material.

Läs också: Efter alla tillslagen mot torrentsajter flyr pirater till molnet

Det här skulle kunna bryta mot en rad punkter i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Rätten till skydd av personuppgifter, rätten till yttrande- och informationsfrihet samt näringsfriheten, menar länderna.

Dessutom finns risk att piratfiltret i artikel 13 går på tvären mot e-handelsdirektivet. Där står tydligt att EU inte har rätt att påtvinga företag något sådant.

"Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att [...] övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet", står det i e-handelsdirektivets 15 artikel.

De sex medlemsländerna ställer sig också frågande till huruvida ett sådant filter skulle kunna känna igen undantag. Som när upphovsrättsskyddat material används i parodier eller citeras.

Läs också: Google rensar bland sökresultaten – 2,5 miljarder piratlänkar har tagits bort

Det här är inte första gången som artikel 13 stöter på patrull. Förslaget har fått kritik från både aktivister och politiker. Ett exempel är kampanjen Save the meme, som uppmanar nätanvändare att kontakta parlamentsledamöter för att protestera mot en lagstiftning som enligt aktivisterna skulle kunna ta död på hela memekulturen i och med att den i regel bygger på upphovsrättsskyddade bilder.

Förra året publicerade även en rad juridikexperter, däribland Daniel Westman vid Stockholms universitet, ett öppet brev där de varnade att piratfiltret kunde bryta mot befintlig EU-lagstiftning.

IDG.se har sökt justitiedepartementet för att få svar på hur Sverige ställer sig till piratfiltret i EU:s nya upphovsrättsdirektiv.