Undertexter är inte att se som självständiga verk, utan är i allra högsta grad en del av filmverkets helhet. Det anser Attunda tingsrätt och dömer därför den man som legat bakom sajten Undertexter.se för brott mot upphovsrätten. 32-åringen döms till skyddstillsyn och drygt 217 000 kronor ska förverkas från hans konton.

Det är första gången den här typen av fall prövas i Sverige. Vilket också gjorde att rätten hade en rad centrala frågor att ta ställning till.

– Dels har det handlat om det finns ett upphovsrättsligt skydd för dialogen i filmverken, och om undertexterna då utgjort ett intrång i upphovsrätten, säger åklagare Henrik Rasmusson.

Läs också: Nu åtalas mannen bakom Sveriges största sajt för undertexter

Utöver det har det också handlat om hur prövningen ska gå till. Försvaret har fört fram att det är rätten som ska pröva varje enskild översättning mot den aktuella filmen. Inte enbart ta in en expert och luta sig mot dennes bedömning. Det hela landade i att rätten baserade sitt beslut på expertens uttalande, vilket är vanligt i alla typer av brottsmål säger Henrik Rasmusson.

Undertexter.se började, enligt 32-åringens egen berättelse, som ett skolprojekt 2003. Idéen var att underlätta för personer med hörselskador och tillgängliggöra undertexter till piratfilmer. Han har under rättsprocessen ifrågasatt rättighetsägarnas åsikt att de äger rättigheterna till originaldialogen och om upphovsrätten verkligen gäller undertexterna. Försvaret har drivit linjen att filmen består av ljud och bild, undertexterna är ett komplement. Ett självständigt verk vid sidan av filmverket och tolkningar av dialogen.

Den bedömningen gjorde alltså inte tingsrätten som istället gick på åklagarens linje. Skyddstillsyn och förverkande av de medel som mannen fått in genom reklamintäkter och från donationer blev påföljden.

Det råder inga tvivel om att det är mannen som legat bakom sajten. Han har administrerat tjänsten, programmerat nödvändig mjukvara, installerat och administrerat webbsidan. Detta är något han själv erkänt, men säger att han saknat brottsligt uppsåt. Han är inte heller den som gjort översättningarna.

Det var i juli 2013 som polisen slog till mot den lägenhet norr om Stockholm där mannen bodde, efter en anmälan från Rättighetsalliansen som som uppmärksammat sidan tidigare samma år. Sajten hade då under tio års tid lagt upp undertexter till piratkopierade filmer. Totalt omfattade åtalet 74 filmer som under ett års tid haft undertexter på sajten. Utredningen har visat att webbplatsen haft ungefär 40 000 besök dagligen.

Läs också: Säkerhetshål i mediespelare – hackare tar över din dator via undertexter

Översättningarna har enligt den expert som granskat dem i vissa fall varit så dåliga att de knappt går att begripa. Framför allt tillgodogör de inte filmens innehåll. Andra har stulits rakt av från redan sanktionerade översättningar, några håller professionell standard. Kort sagt, stor variation. Expertens bedömning har varit att de flesta har haft så dålig kvalité att de inte har något eget konstnärligt värde och därmed inte heller utgör några självständiga verk.

I domskälen framkommer det att undertexterna ska ses som en uppenbar del av filmverket, en del av helheten. De finner också det tydligt att sajtens innehåll är kopplat till piratkopierade filmer. Och att undertexterna inte når konstnärlig verkshöjd.

Parterna kan överklaga tingsrättens beslut och det ska göras senast den tredje oktober. Åklagare Henrik Rasmusson är nöjd med domen, men har inte tagit ställning till om det finns något i den som han anser att hovrätten bör ta ställning till. IDG.se har sökt den dömde mannens advokat, men han har inte gått att nå.