Google har stora mängder data lagrad på servar utanför USA:s gränser. Data som amerikanska myndigheter ibland vill lägga vantarna på. Fram tills nu har Google oftast motsatt sig detta och inte velat lämnat ut informationen. En praxis som tycks ha ändrats, skriver Ars Technica och hänvisar till uppgifter från amerikanska justitiedepartementet.

Internet- och it-företagen har varit under hård press från myndigheterna, både Google och Microsoft har drivit frågan i domstol. Avslöjandet om att Google nu avviker från linjen kommer efter att ett nytt ärende i Högsta domstolen dragit igång. Samt efter att president Trump krävt av domstolarna att amerikanska husrannsakningsordrar, riktade mot it-företagen, även ska gälla data på utländska servrar.

Läs också: Microsoft kan tvingas lämna ut e-post lagrade på Irland - trots tidigare besked

Första gången frågan prövades var förra året. Microsoft fick då rätt i en appellationsdomstol i New York. Företaget behövde inte lämna över e-post lagrade på servrar på Irland, i ett fall om misstänkt droghandel. Men eftersom domstolens beslut bara gällde i delstaterna Connecticut, New York och Vermont fattade andra domstolar det motsatta beslutet i andra ärenden. Bland annat ansågs Google göra sig skyldigt till domstolstrots när man vägrade följa beslutet från den federala domstolen i distriktet Columbia.

Justitiedepartementet har överklagat New York-domstolens beslut i Microsoft-fallet till Högsta domstolen. Men inget svar på om ärendet från prövningstillstånd har kommit än. Hur deras beslut ser ut kan komma att få stor inverkan på såväl it-företagen som konsumenterna, framför allt gällande integritetsfrågor. Ofta är det nämligen så att förfrågningarna från amerikansk polis går stick i stäv med lagarna i det land där informationen lagras.

Läs också: Domstol: Google ska lämna ut mejl lagrade utanför USA till amerikansk polis

Så som det ser ut nu följer alltså Google en linje, medan Microsoft fortsätter förlita sig på beslutet på appellationsdomstolens beslut från 2016. I de dokument som myndigheterna skickat in till Högsta domstolen, för att få dem att göra en bedömning, har Google och Yahoo förlorat sina fall inför elva olika domare i fem olika federala domarkretsar. Eftersom det ändå tycks råda så delade meningar om vad som gäller anser de att den högsta rättsliga instansen i landet måste ta ställning i frågan.