Den stora nyheten är vad som inte presenteras, Som Computer Sweden skrev i onsdags får Lantmäteriet får inte en ändrad finansieringsmodell så att de kan dela med sig av stora mängder nya öppna data på det sätt de önskar. Detta är lite förvånande då den studie i frågan som Lantmäteriet beställt visar på positiva ekonomiska effekter i storleksordningen 200 miljoner till en miljard kronor årligen. Regeringens är själva tydliga med att takten i arbetet med öppna data behöver öka och Sverige hamnar regelmässigt långt ned i internationella jämförelser. Våra nordiska grannar är på väg mot mer öppna geodata och att regeringen nu väljer att inte i dagsläget driva utvecklingen år samma håll är en besvikelse för många.

Läs också: "Här är tre viktiga saker att tänka på innan ni släpper era öppna data"

Å andra sidan presenteras en ny Digitaliseringsmyndighet som också får ansvar för öppna data. Öppna data nämns här sida vid sida med “förvaltningsövergripande digitalisering” och “nationella digitala infrastrukturen”, inget dåligt sällskap. Det visar att man verkligen vill trycka på öppna data vilket är positivt. 

Det här är en artikel från Expert Network
Det är oklart vad detta innebär för Riksarkivet som idag har regeringens övergripande uppdrag kring öppna data och PSI. En möjlighet är att ansvaret för den så kallade PSI-lagen och föreskrivningsrätt för PSI-förteckningar fortfarande läggs på Riksarkivet och att främjande, drivande och stödjande insatser kring öppna data flyttas till den nya Digitaliseringsmyndigheten. Det ska bli intressant att se hur regeringen väljer att gå vidare i frågan.

Fakta

Namn: Björn Hagström
Befattning: Vd
Företag: Hagström Consulting
Linkedin: Björn Hagström
Twitter: @bjornhagstrom
E-post: bjorn@hagstrom.nu
Expertområden: Öppna data och informationshantering i offentlig sektor.
Bakgrund: Lång erfarenhet inom området, bland annat på Örebro kommun och inom E-delegationen. Har tagit fram den nationella vägledningen (vidareutnyttjande.se) för offentlig sektor.