I januari slog Post- och telestyrelsen fast att Telias erbjudande om obegränsad datatrafik till sociala medier och streamingtjänster bryter mot nätneutraliteten. Operatören har överklagat, och vill nu att EU-domstolen ska avgöra ärendet.

– Vi har bett förvaltningsrätten att inhämta ett så förhandsbesked från EU-domstolen eftersom vi tycker det är bra att få svar från EU-domstolen hur nätneutralitetsförordningen ska tolkas i den här frågan, säger Telias presschef Irene Krohn till IDG.se

Tvisten gäller två tjänster hos Telia. Dels en som kallas Sociala och låter alla privatkunder surfa obegränsat på sociala medier som Facebook, Snapchat och Twitter. Det andra är ett tilläggsabonnemang som kallas Lyssna och ger i stort sett obegränsad trafik till tjänster som Spotify.

Läs också: ”Så här kan internet se ut utan nätneutralitet”

PTS menar att den här typen av zero rating, eller nolltaxa, för datatrafik bryter mot nätneutraliteten. Det vill säga principen om att alla trafik på internet ska behandlas lika. Något Telia tycker är fel.

”Varken Sociala eller Lyssna innebär att andra kategorier av applikationer och tjänster på något sätt påverkas, exempelvis genom nedprioritering av näthastighet eller blockering", skriver operatören i en skrivelse till förvaltningsrätten.

De vill därför att domstolen ber EU-domstolen om ett förhandsavgörande för att ta reda på om tjänster som "innebär att slutanvändare nhar fortsatt tillgång till vissa applikationer och tjänster efter att slutanvändarens avtalade datavolym i övrigt förbrukats”.

– Vi ser inte att det finns behov av det. Vi tycker att [EU-förordningen] är tydlig och att undantagen som är stipulerade är väldigt tydliga för när man får använda sig av trafikstyrning så vi ser inte behovet av ett förhandsavgörande i det här läget, säger Emma Närvä som är chef på enheten för elektroniska kommunikationstjänster på PTS.

Under tiden rättsprocessen fortgår får Telia lov att fortsätta med nolltaxan. Skulle ett förhandsavgörande inhämtas innebär det normalt en handläggningstid på över ett år.

Även Tre har haft en liknande tjänst där kunderna fick fri datatrafik till Spotify. Mobiloperatören har dock upphört med erbjudandet efter PTS granskning.

Carina Westin som är föredragande jurist på förvalntningsdomstolen i Sthlm säger till IDG.se att man väntas ta ställning till Telias krav innan årsskiftet.

Samtidigt pågår en separat utredning där PTS vill veta hur Telia skiljer internettrafik på sociala medier från annan surf, och ifall det kan vara ett hot mot användarnas integritet.