Det är inte alltid som patienter verkligen följer läkarens ordinationer. Ibland glöms en tablett bort och ibland struntar man i att ta och tänker att det nog inte spelar någon roll.

Men nu har det kommit ett piller med inbäddad sensor som kan larma läkaren om man hoppar över att ta det, skriver New York Times.

Den medicin som nu godkänts av FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, heter Abilify och är ett antipsykotiskt preparat.

För att läkaren ska få signaler om att patienten inte tar sin medicin som det är tänkt krävs dock att patienten är med på det och skriver under ett avtal där upp till fyra andra personer, exempelvis anhöriga, också kan få tillgång till informationen.

Läs också: AI kan upptäcka tarmcancer på under en sekund

Och det går också att ändra sig – via en app kan patienten blockera mottagare från att få ta del av informationen.

Men trots att det hela alltså är frivilligt finns ändå farhågor om att patienten kan pressas till att gå med på att dela informationen.

Paul Appelbaum, ansvarar för lag, etik och psykiatri på institutionen för psykiatri på Columbia University och han påpekar att ett av skälen till att den här typen av patienter låter bli medicin är att de misstror läkaren och blir paranoida kring vad läkarens intentioner egentligen är.

– Ett system som övervakar deras beteende och sänder signaler från deras kropp till läkaren? Man skulle tänka sig att mediciner för nästan vilket annat tillstånd som helst skulle vara bättre att börja med än att börja en medicin för schizofreni.