Miljömässig hållbarhet finns i deras DNA. Det är en av grundpelarna som verksamheten bygger på. Så förklarar bolagets Chief Commercial Officer Lars Tisén varför DigiPlex har valt att stå bakom utnämningen av Året Hållbara Projekt under CIO Awards 2017.

– Hållbarhet är en nyckelfråga för CIO:er och vi är såklart stolta över att ha fått dela ut priset för Årets Hållbara Projekt till Moderna Försäkringar för bilförsäkringen Moderna Smart Flex, säger han.

Med hjälp av en dosa kan bilförarens körbeteende mätas och sammanställas, och den som kör lugnt och miljövänligt belönas med en billigare bilförsäkring. Användaren kan sedan få förbättringsförslag på sin körning och kan genom en app se vad försäkringen kostar. Priset delades ut med bland annat motiveringen: "Ett win-win-projekt med spännande utvecklingspotential och stora uppskalningsmöjligheter till andra försäkringsområden."

Priset pekar på det som torde vara viktigast för ett företag, sett i ett vidare perspektiv. Hur verksamheten påverkar miljön. Trots att just miljö- och klimatfrågan är högst levande görs sällan kopplingen mellan datahallar och miljöpåverkan, hävdar Lars.

– Faktum är att datahallar uppskattas stå för så mycket som två procent av världens samlade koldioxidutsläpp. I och med digitaliseringen med de starkt växande trender som ryms under begreppet – som IoT, AI, en ökad molnanvändning och en växande andel digitala tjänster — så kommer de datamängder som processas i datacentren hela tiden att öka.

Läs mer om miljövänliga datacenter

Hur energieffektiva de datahallar som ett företag använder är spelar alltså stor roll för hur miljömässigt hållbart företaget är i sin helhet. Den CIO eller för den delen den företagsledning som inte gör ett aktivt miljöval för sitt datacenter riskerar inte bara att betraktas som miljöbov, påpekar Lars Tisén.

– Rimligen kan vi vänta oss lagstiftning mot CO2-utsläpp. Den som då inte redan har börjat ta hänsyn till den här aspekten kan bli tvungna att på kort tid vidta kostsamma åtgärder som dessutom kan komma att hämma verksamheten.

DigiPlex är förvisso part i målet. Datahallen de driver i Sverige har en för branschen extremt hög energieffektivitet, tack vare ett avancerat system som kyler med utomhusluft istället för traditionella kylmaskiner med kompressorer. Och de utnyttjar bara energi från förnybara källor. Men argumenten är globala.

– De flesta företag försöker påverka sina koldioxidutsläpp genom att minska pappersförbrukning och transporter. Både CIO och företagsledning borde flytta fokus till it-funktionens miljöpåverkan, och synliggöra och bekämpa de stora och växande digitala koldioxidavtrycken, säger Lars Tisén.

Det finns ytterligare en anledning att granska hur energieffektivt driften av företagets it sker, nämligen kostnader. En datahall där mindre energi går åt till kylning innebär förstås lägre elräkningar. Varje dag, månad och år man har kvar sina servrar i en anläggning med låg energieffektivitet skapar helt onödiga kostnader.

– För en gång skull är det billigare att välja miljövänligt. Oftast kostar ju ett miljövänligt alternativ mer, men ett energieffektivt datacenter blir väsentligt billigare i drift – samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. Ett "win-win-projekt", som CIO Awards-juryn skulle ha sagt.

Boka visning på miljövänligt datacenter