Under fjolårets sista skälvande dagar, den 29 december, kom Högsta Domstolens dom i målet mellan Sony Mobile och Copyswede, som varit en rättslig följetong om privatkopieringsersättning för Sony Mobiles telefon, som på sin tid gick under det piffiga namnet musikmobil.

Den rättsliga tvisten inleddes nämligen i en annan mobiltelefonera, 2009, och rör en av Sonys Walkman-telefoner.

Sony har tidigare överklagat de domar som fallit eftersom man anser att den svenska modellen bryter mot EU-rätt och har begärt att HD skickar frågan vidare till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Något EU-prövande blev det dock aldrig.

Istället har nu domen fallit i Högsta Domstolen och återigen drog Copyswede det längsta strået, vilket innebär att Sony Mobile anses skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefonen W715 Walkman.

En fråga i Högsta domstolen var om rätten till privatkopieringsersättning kan omfatta en produkt som utgör en kombination av två tekniskt fristående komponenter, även om ingen av dem eller bara en av dem är särskilt ägnad för privatkopiering, och Högsta Domstolen ansåg att det är så.

Läs också: Sony överklagar Copyswede-dom

En annan del rörde den ersättning som Sony Mobile skulle betala. Högsta domstolen ansåg att de belopp som anges i upphovsrättslagen, 4 kronor per gigabyte, utgör en utgångspunkt när nivån på ersättningen bestäms, men ansåg i det aktuella fallet att det fanns skäl att sätta ned ersättningen till 3 kronor per gigabyte. Detta motiveras med att mobiltelefonen har flera funktioner utöver möjligheten till privatkopiering.

Precis som tidigare när Copyswede har varit i rätten och tvistat om privatkopieringsersättning är Elektronikbranschen kritisk till innebörden av domen. Organisationen har länge efterlyst en modernisering av lagstiftningen eftersom man anser att utformningen av privatkopieringsersättningen är helt ur fas med dagens mediekonsumtion.

– Dagens domslut är en besvikelse. Denna musikmobil var visserligen väldigt speciell och fanns under en tid innan till exempel Spotify slagit igenom, men om domens 3 kronor per gigabyte skulle tillämpas på nutidens telefoner, skulle avgiftsnivån innebära en kraftig överkompensation i förhållande till den ytterst begränsade skada som rättighetshavarna drabbas av genom den eventuella privatkopiering som fortfarande sker, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm och konstaterar:

– Dagens system är otidsenligt, orättvist och ineffektivt. Högsta domstolen skriver själva att lagen och förarbetena är svårtolkade. Det är hög tid för regeringen att se över lagstiftningen och modernisera dagens privatkopieringsersättningssystem. Dagens konsumenter behöver inte kopiera musik, film och tv eftersom de kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där upphovsrättsinnehavarna får ersättning. Nu tvingas konsumenterna betala dubbelt, dels för minneskapaciteten i elektronikprodukter, dels via avgifter för streamingtjänster.

Läs också: Trots alla segrar i domstol – Copyswede väntar fortfarande på miljonerna

Klas Elm betonar dock att upphovsrätten är viktig, men också att han gärna ser att ersättningen utformas på ett annat sätt.

– Upphovsmännen ska få betalt när deras verk konsumeras och få ersättning för den skada de lider om deras verk kopieras. Men i Sverige baseras inte ersättningen på skadan, det vill säga utifrån i vilken utsträckning privatkopiering sker, utan avgiftsnivån bestäms av produkternas minneskapacitet, säger han.