De flesta experter har sedan länge varit eniga om att automatisering och artificiell intelligens i framtiden kommer att utföra många av de jobb som idag utförs av oss människor. Men huruvida detta i sin tur kommer att sporra ekonomin till att skapa nya jobb åt oss tvistar de lärda fortfarande om.

Oavsett kanske det inte kommer att spela någon roll, det menar två färska forskningsrapporter som bägge pekar på ökade klassklyftor till följd av atuomatiseringen. Det skriver The Register.

Läs också: Om 20 år är hälften av alla jobb automatiserade. Vad ska vi göra då?

I den första av de två rapporterna, Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment från National Bureau of Economic Research, målar författarna Anton Korinek och Joseph E. Stiglitz upp ett framtidsscenario där de människor som saknar kunskap och resurser kommer att halka efter ännu mer.

”Om intelligens blir en fråga om betalningsförmåga är det tänkbart att de rikaste (förstärkta) människorna blir mer produktiva – mer intelligenta – än de oförstärkta. Något som lämnar majoriteten av populationen längre och längre på efterkälken”, skriver forskarna.

Som ett exempel på detta drar forskarna paralleller mellan AI och dagens sjukvårdssytem i USA.

"I USA har den förväntade livslängden mellan fattiga och rika gått ifrån varandra signifikant de senaste årtiondena. Dels på grund av tillgång till sjukvård och dels på en allt mer påkostad teknik som enbart blir tillgänglig för den som har råd”.

Läs också: It-jobb kommer att ersättas av AI – enligt AI-utvecklarna

De växande klyftorna är en slutsats som även nås i rapporten Managing automation: Employment, inequality and ethics in the digital age från Londonbaserade think-tanken Public Policy Research.

”I takt med att kapital i form av maskiner blir allt mer viktigt i ekonomin blir frågan om vem som äger robotarna en allt viktigare faktor för distributionen av välstånd”, skriver forskarna.

Om man får tro rapporten finns det dock en lösning på problemet i form av mer reglering, men någon indikation på att det skulle ske har de ännu inte sett.

”Tack vare bristen på politiskt ingripande kommer den troliga utkomsten bli att automatisering ökar ojämnlikhet när det kommer till rikedomar, inkomst och makt”.