Försäkringsbolaget har redan idag stora datamängder och stark statistisk kompetens. Att det finns ett intresse för sensorer och maskininlärning är egentligen inget konstigt. Det finns en tydlig nytta, både för kunder och medarbetare, och nu förändras hela branschen fort.
– Vi på Folksam, och i synnerhet inom IT och beslutsstöd där jag jobbar, är på en stor förändringsresa och det sker på många plan. Det handlar om regulatoriska krav, men kanske främst om nya tekniker och en omställning till ett agilt arbetssätt, säger Ana Rojas Larsson som är kravanalytiker.

LÄS MER: Se lediga tjänster hos Folksam

Att Folksam är stelbent är en myt som Ana snabbt avfärdar. Hon menar att det finns en stark förändringsvilja och experimentlusta i bolaget.
– Eftersom Folksam är kundägt finns det också en väldig närhet till kunderna och ägarna. Det är något som jag inte har upplevt på tidigare arbetsplatser på samma sätt. Jag tycker verkligen att det märks. Vi jobbar väldigt fokuserat med att ge nytta till våra kunder.

Ana Rojas Larsson, kravanalytiker, Richard Simmons, gruppchef på Folksam
Ana Rojas Larsson, kravanalytiker, och Richard Simmons, gruppchef på Folksam

Data och statistik grunden
För försäkringsbranschen har data och statistik alltid varit av stor betydelse. Det är grunden till att skapa försäkringsprodukter. Men det som händer nu är att fokus skiftas från att jobba reaktivt till proaktivt. Den här utvecklingen drivs på av sensorer och big data.
– Internet of Things och möjligheten att samla in data från saker som vi använder i vardagen öppnar upp helt nya möjligheter för oss. Folksam är väldigt nyfikna på den här utvecklingen och vi ser många olika användningsområden med tekniken. Dels handlar det om proaktivitet, att kunna hjälpa kunder att förhindra skador, men också att utforma individuella försäkringar, säger Richard Simmons, gruppchef på Folksam.

LÄS MER: Så är Folksam som arbetsplats

Möjligheterna är enorma och mycket kommer att bygga på experimentell nyfikenhet, menar Richard.
– Vi jobbar med många olika tekniska lösningar som kommer att forma våra framtida produkter. Inte minst kommer Internet of Things att förändra vår bransch från grunden.

Lösningar för att jobba kreativt
Artificiell intelligens och maskininlärning är också tekniker som är mycket intressanta för Richards grupp som jobbar med beslutsstöd. Här utvärderas bland annat lösningar som kan gallra bland enorma datamängder. Det gör att analytikern undviker enformiga moment och kan fokusera på att dra slutsatser och att jobba kreativt.
– Ju mer data som kommer in desto mer tidsödande är det för en människa att göra första gallringen. Allt eftersom våra datamängder ökar ännu mer kommer den här tekniken att spela stor roll för oss.

Så vilka egenskaper ska framtidens medarbetare ha på Folksam? Nyfikenhet, utbrister Ana och Richard samtidigt. Eftersom branschen förändras i hög takt måste det finnas en vilja att experimentera och se möjligheter med nya tekniker.
– Vi kommer inte att vara en organisation som på detaljnivå hela tiden talar om vad du ska göra. Det handlar mer om att sätta ramar och inom ramarna sätter du själv gränsen för vad du gör dagligdags, menar Richard Simmons.

Den stelbente får med andra ord svårt att hänga med på Folksams resa. Nyfikna medarbetare och tekniker i absolut framkant är försäkringsbolagets framtid.

Se lediga tjänster hos Folksam