Enligt Soros har företag som Facebook och Google medvetet manipulerat sina användare till att spendera allt mer tid på deras plattformar för sin egen vinnings skull. Vilket inte bara påverkar hur vi lever utan också hur vi tänker.

Läs också: Forskarlarm: Oreglerad AI ger större klassklyftor

”Gruvdriften och oljeföretagen exploaterar den fysiska miljön, sociala medie-företagen exploaterar den sociala miljön. Det är extra skändligt eftersom sociala medie-företagen har inflytande över hur människor tänker och beter sig utan att de själva vet om det. Något som kan få långtgående och skadliga konsekvenser för funktionerna gällande demokrati, speciellt när det gäller integritet vid val”, sa George Soros enligt en transkribering som The Guardian tagit del av.

Om inte situationen förändras inom kort fruktar George Soros att dagens it-jättar med alla sina användardata kommer att skapa ett övervakningssamhälle betydligt värre än det som målas upp i den klassiska boken 1984.

”Det här kan sluta i ett nät av totalitär kontroll som inte ens Aldous Huxley eller George Orwell skulle kunna ha kommit på”.

Läs också: Till slut: nu ger sig nätjättarna in i kampen om nätneutraliteten

Trots framtidsdystopin verkar dock George Soros övertygad om att sociala medie-företagens oreglerade dagar är räknade.

"Internetmonopolen har varken vilja eller lust till att skydda samhället mot de konsekvenser som kommer från deras agerande. Det gör dem till en fara och innebär att tillsynsmyndigheter måste skydda samhället från dem", sa George Soros.