Model 3 som ska vara Teslas väg in på massmarknaden har drabbats av flera förseningar och problem – men ska nu vara i fas med produktionen, uppger företaget i sin delårsrapport.

I ett brev till aktieägarna skriver företaget:

”Model 3 har visat på hur svårt det är att förutse specifika produktionsnivåer vid specifika tidpunkter. Vad vi lugnt kan säga är att vi vidtar många åtgärder för att systematiskt möta flaskhalsar och lägga till kapacitet på till exempel batterimodulerna där vi upplevt begränsningar, och de här åtgärderna bör resultera i att vår produktionsnivå ökar signifikant under resten av första kvartalet och genom det andra kvartalet”.

Läs mer: Tesla blickar mot Chile för att få fason på förseningarna

Under senaste kvartalet levererade de 1500 bilar av Model 3 till kunder.

Enligt amerikanska nyhetskanalen CNBC har 400 000 personer reserverat en bil.

Totalt sett ökar Tesla förlusten under perioden. Nettoförlusten uppgick till 675,4 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2017, att jämföra med 121,3 miljoner motsvarande period året innan.

Intäkterna ökade till 3,29 miljarder dollar, från 2,28 miljarder.