Idag ses digitalisering som något spännande och omvälvande. Imorgon är det vardag, eller den nya normalen om man så vill. Men för att företag och användare ska få ut maximal nytta av den nya tekniken, de smartare processerna och effektivare sätt att kommunicera kommer kraven på säkerhet och integritet att behöva skärpas.

Värna personliga integriteten och demokratin
Det i våras mycket uppmärksammade fallet där brittiska Cambridge Analytica misstänktes ha påverkat presidentvalet i USA utifrån data som Facebook-användare delat med sig av, illustrerar en utveckling som få torde vilja se. Där handlar det inte bara om att bevara den personliga integriteten, utan även om att värna demokratin.

Läs mer:  Så arbetar bättre med säkerheten

När Transportstyrelsen beslutade sig för att lägga ut delar av it-driften på ett externt bolag, med följden att hemligstämplade uppgifter gjordes tillgängliga för obehöriga, var det en svidande påminnelse om att kortsiktiga affärsmål ofta går före säkerhet. När resultatet landar är alla överens om att detta inte blev bra, men i affärens hetta beaktas sällan säkerhetsperspektivet fullt ut.

Varningsklockor och påminnelser
Händelser som dessa är förstås högst olyckliga. Samtidigt kan de tjäna som varningsklockor och påminnelser om att leverantörer som arbetar med it och kommunikation behöver snäppa upp sig ett par hack. De måste bli skickligare på att fokusera på möjligheter och på att enkelt förklara hur kunderna kan lösa olika situationer. Om de inte gör det riskerar branschen att tappa användarnas förtroende för tekniken. Och då faller stora delar av poängen med digitaliseringen.

Användare och företag behöver få tillgång till data oavsett tid, plats och vilket verktyg som används. De organisationer som bäst löser det kommer ligga bra till för att slå ut sina konkurrenter. Redan idag ser vi ett flertal exempel på nya aktörer som just genom ett flexibelt gränssnitt slår undan benen på traditionella bolag. Och där utmanas it-organisationen i att vara just en möjliggörare som också kan garantera säkerheten.

Måste utveckla skydd
Fler och fler kommer att behöva utveckla sina skydd så att de ser vad som sker i nätverken. Bland annat med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning, som gör det möjligt att i realtid tolka vilken trafik och vilka händelser som är skadliga för företag, och vilka som är legitima.

Men allt går inte att lösa med teknik. En stor del av säkerhetsbristerna handlar om ett felaktigt beteende hos användarna. Branschen utbildar redan idag många för att komma tillrätta med det. Och det arbetet måste fortsätta och fördjupas.

Om branschen inte gör detta kan den senaste tidens händelser som så olyckligt sätter frågor om säkerhet och integritet i skarpt ljus, innebära att utvecklingen bromsas. Om inte användarna har förtroende för tekniken kommer de inte att ta den till sig.

Läs mer om hur ni kan arbeta bättre med säkerheten