Att livscykelhantering för applikationer, application lifecycle management (alm), behövs råder det väl ingen tvekan om. Och många företag har också satsat på sådana verktyg, oftast med fokus på utvecklingen, samt underhållet och vidareutvecklingen, av applikationer.

Men på senare år har devopstrenden ställt till det för hanteringen av livscykler. Dels för att drift kommer in i bilden, vilket inte alltid stämmer överens med de modeller som hanteras av traditionella verktyg för livscykelhantering. Dels för att de plattformar som används i devopssammanhang, till exempel för att hantera leveranser av mjukvara, inte får plats i traditionella verktyg.

Man riskerar alltså att ha en etablerad miljö för att hantera livscykler och en ny miljö för att hantera utvecklingen, leveransen och driften av applikationerna. Det kan aldrig bli bra.

Läs också: Nu finns det ett smart sätt att mäta takten i ditt utvecklingsprojekt

I praktiken är det nog så att många startups inte alls jobbar med traditionella verktyg för livscykelhantering, utan i stället fokuserar på så kallade pipelines, alltså verktygskedjor för att jobba enligt devopsmanér.

De här frågeställningarna tas upp i en artikel på SD Times. Michael Azoff skriver att det behövs en ny uppsättning verktyg som tar upp de olika aspekterna. Han kallar den kategorin för software lifecycle management (slm).

Utmärkande för slm-verktyg bör vara att de omfattar hela kedjan av arbete, inklusive drift, och att de tar hänsyn till arbetssätt som agila metoder, Lean och inte minst devops.

Det här innebär leveranser à la devops, med tester, byggen och driftsättning (deployment). Teknik som containrar, molnplattformar och mobila plattformar måste hanteras, liksom hanteringar av ändringar och ärenden som rör mjukvara.