I Evans Data Corporations undersökning Cloud Development Survey 2018, Volume 1 har man bland annat frågat deltagarna om säkerhetslösningar. Drygt 480 molnutvecklare från hela världen deltog i undersökningen.

Det visar sig att den vanligaste säkerhetsstrategin är att kryptera data, vilket 226 respondenter jobbar med. Det anges vara en andel på 48,3 procent, vilket borde innebära att 468 av deltagarna i undersökningen har svarat på frågan om säkerhetsstrategier.

Den näst vanligaste säkerhetsstrategin är beslutsstöd och dataanalys för säkerhetsdata, med en andel på 45,3 procent. Trea är system för åtkomstkontroll, med 35 procent.

Det finns sammanlagt tio kategorier att välja mellan, varav en är ”övrigt”. Antalet svar är 1 414, vilket innebär att deltagarna i medeltal nyttjar tre olika säkerhetslösningar. Man kan tycka att det låter som ett litet antal.

Läs också: Nästa Typescript är på gång

Bland andra rön i undersökningen märks att bara 33 procent av molnutvecklarna bygger lösningar för webben. Det borde innebära att merparten jobbar i molnmiljö med att bygga lösningar som körs lokalt, vilket låter lite konstigt.

Men när man får veta att den molnteknik som uppskattas mest är databastjänster så blir bilden klarare. 68 procent tycker att databastjänster är den viktigaste ingrediensen i molnleverantörernas sortiment.

Det vanligaste scenariot är alltså utvecklare som inte orkar sköta lokala databasservrar, utan kör i gång en databastjänst i stället. När det är dags för produktion är det fortfarande det traditionella datacentret som gäller.

Bland de som utvecklar för webben är den vanligaste strategin att bygga applikationer som genereras på servrar under drift, med en andel på 56,5 procent. 40 procent jobbar med mer klientbaserade lösningar (single-page applications).

Det vore intressant att veta vad de 3,5 procent som har valt en strategi i kategorin ”övrigt” pysslar med.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018