3d-skrivare bör stå i väl ventilerade utrymmen och helst inte i barnens rum – det rådet ger professor Rodney Weber på Georgia Tech som nyligen ledde en studie kring 3d-skrivares utsläpp, skriver Fast Company.

Studien som pågått i fyra år har tittar på hur vi kan standardisera hur partiklar från 3d-skrivare ska mätas så att det längre fram ska kunna gå att certifiera dem så att vi kan se vilka som är bättre än andra ur ett hälsoperspektiv.

Flera studier har tidigare bekräftat att 3d-skrivare i samband med att de smälter plast släpper ut mikropartiklar så små som 100 nanometer, vilket är ungefär en tiondel av diametern på en enda bakterie eller en tusendel av ett hårstrå.

Däremot har det varit svårt att mäta hur många av dessa partiklar som blir luftburna eftersom olika studier tittat på olika kombinationer av maskiner och plasttråd, så att utsläppen mätts under olika omständigheter. Det har gjort att de inte gått att jämföra resultaten.

Men den nya studien har använt en standard som utvecklats för laserskrivare. Där ställs skrivaren i ett lufttätt rum och sedan mäts det medan man pumpar in mer luft i en precis och kontrollerad hastighet.

Det man upptäckte var att det inte finns några 3d-skrivare som inte släpper ut partiklar. Även modeller för industrin som ser väl tillslutna ut med fläktar och filter släpper ut mätbara partiklar.

Eftersom 3d-skrivare används för många olika saker så varierar kemikalierna som används kraftigt mellan olika modeller och märken. Och även om kemikalierna bara utgör en liten del av tråden så kan det ändå bli betydliga mängder i luften.

En viktig faktor för vilka kemikalier som släpptes ut som föroreningar i luften är vilken värme som krävs för att smälta trådarna. Ju kallare desto bättre luftkvalitet är tumregeln.

Vilken påverkan de olika kemikalierna kan ha på hälsan är svårt att bedöma. Vi utsätts ständigt för partiklar inte minst från trafiken på vägarna – men problemet när det gäller 3d-skrivare är snarare att det är oreglerat och att de flesta inte tänker på det, påpekar Rodney Weber.

– Om jag ska vara ärlig så är jag inte så orolig om man bara har god ventilation. Om du har flera skrivare i ett rum, som ett klassrum, där du kan känna doften av plast när du kommer in, då skulle jag vara orolig.

Läs också: HP släpper "billig" 3d-skrivare för metall

Läs också: Forskare skapade konstgjort öga med hjälp av 3d-skrivare