– I samband med att vi implementerar nya it-system som ersätter de gamla behöver vi få in ny kompetens. Men konkurrensen om kompetensen är stor och vi har därför tagit fram ett attraktivt program riktat mot nyutexaminerade it-studenter, säger Jenny Thalin, Head of Change Office, Folksam.

Folksam Tech Talent är ett ettårigt introduktions- och utvecklingsprogram som lanserades efter sommaren. 16 toppstudenter med kandidat- eller mastersexamen med teknisk inriktning vid universitet och högskolor runt om i landet har antagits bland många sökande.

Under programperioden arbetar tech-talangerna inom ett brett spektrum av roller på Folksams it-enhet. Formellt är de anställda som konsulter av Folksams partner Sigma Young Talent. Efter ett genomfört och lyckat program är tanken att deltagarna ska erbjudas anställning på Folksam.

It driver affärsutvecklingen

Anders Rossbrink
"Med rätt inställning och attityd kan de komma mycket långt inom företaget, säger Anders Rossbrink, gruppchef IT Koncernstöd, Folksam, om deltagarna i talangprogrammet.

– Folksam kommer investera stora pengar i digitaliseringen under de kommande åren. Vårt mål med den digitala förändringsresan är att anpassa oss till kundernas behov och förväntningar. Vi måste möta kunden där kunden vill möta oss, säger Anders Rossbrink, gruppchef IT Koncernstöd, Folksam.

Den digitala transformationen innebär att it:s roll i företaget förändras. Från att ha varit en leveransorganisation som tillhandahåller tjänster blir it-enheten en central kraft som driver företagets affärsutveckling framåt med stöd av de nya digitala möjligheterna.

Den stora fördelen med talangprogrammet är att företaget får medarbetare med nya och fräscha perspektiv. Tech-talangerna kan exempelvis bidra till att Folksam snabbare kommer i gång med teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och robotteknik.

– De har helt andra förväntningar och krav på digitalisering och teknisk utveckling, säger Jenny Thalin. De ställer frågor som inte vi ställer. De kan hjälpa oss att vitalisera vår kultur och göra den mer dynamisk.

Så är Folksam som arbetsplats

Feedback som skapar affärsvärde
En av deltagarna i talangprogrammet är Jacob Kjellerstedt. Han arbetar på Folksam som systemutvecklare.
– Det känns roligt och spännande att få följa med på Folksams digitala förändringsresa, säger han. Vi i talangprogrammet ger feedback på vad vi tycker fungerar och inte fungerar. Vi känner att vi har bra backning från företaget.

Josephine Bengtsson och Jacob Kjellerstedt
Josephine Bengtsson och Jacob Kjellerstedt är två av deltagarna i talangprogrammet som ser en ljus framtid på Folksam.

En annan deltagare är Josephine Bengtsson. Hon arbetar också som systemutvecklare.
– Det känns att Folksam är inne i en förändringsperiod, vilket är mycket spännande, säger hon. Jag har stor frihet när det gäller att utforma mitt eget arbete. Jag tror och hoppas att vi verkligen kan bidra till att förnya kulturen på Folksam.

En spännande del av talangprogrammet är det så kallade omvända mentorskapet. Det innebär att tech-talangerna är mentorer åt seniora chefer och beslutsfattare inom Folksam.

Jenny Thalin
Jenny Thalin, Head of Change Office, Folksam, menar att de nyutexaminerade it-studenternas kunskap och förväntningar på digitalisering kan vitalisera Folksams kultur och göra den mer dynamisk.

– En tanke är att det ska öka förståelsen för vad tekniken och digitaliseringen betyder för affärsverksamheten och mötet med kunden, säger Jenny Thalin. Vi hoppas samtalen ger insikter som skapar affärsvärde för Folksam.

Resultatet av programmet är hittills mycket positivt, och det finns planer på att starta ett nytt talangprogram under 2019.

– Karriärmöjligheterna är stora för de tech-talanger som söker sig till Folksam. Med rätt inställning och attityd kan de komma mycket långt inom företaget, säger Anders Rossbrink.

Se lediga jobb på Folksam