Franska motsvarigheten till Datainspektionen, CNIL, anser att Google har brutit mot GDPR genom att sakna transparens och tydlighet i sättet son man informerar sina användare om hur deras personliga data hanteras. Därför utdömer myndigheten böter på 50 miljoner euro – 512 miljoner kronor, rapporterar Reuters.

”Det beslutade beloppet och att böterna görs offentliga är motiverat av allvaret i de överträdelser som observerats när det gäller GDPR:s grundläggande principer: öppenhet, information och samtycke”, skriver CNIL.

Och i ett uttalande från Google framhålls att människor ”har höga krav på transparens och kontroll från oss” och företaget framhåller att man är djupt engagerad i att möta de kraven och GDPR:s krav på samtycke. Nu ser Google över vad som ska bli deras nästa steg.

Läs också: 
Så dyrt är det i praktiken att bryta mot GDPR – europeiska fall bildar praxis även i Sverige
Datainspektionen granskar hur Google samlar in platsdata
GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s dataskyddsregler