Ökad konkurrens, ibland från oväntade håll, tvingar företag att accelerera den digitala transformationen. Tillsammans med en arbetsmarknad där efterfrågan på god IT-kompetens är väsentligt högre än utbudet driver det här en utveckling där mer måste göras med mindre.
– 2019 är året då många företag kommer att få en ”reality check”. Det går inte längre att vänta sex månader eller ett år på att transformera organisationen, risken är för stor att både marknadsandelar och kompetent personal försvinner, säger Lars Rossen, Fellow och medlem i Chief Technology Office på Micro Focus.

IT ska inte stötta utan driva affären
Det här kräver en helt ny syn på hur IT planeras, byggs och konsumeras. Men också hur IT inte bara ska stötta affären utan driva den.

Lars Rossen, Micro Focus
Lars Rossen, Fellow och medlem i Chief Technology Office på Micro Focus.

– Det är viktigt att förstå att IT inte kan betraktas som något separat. Företag måste istället integrera informationsteknik i alla delar av affären. Det här är en central del av digital transformation och något vi kommer att se mer av under 2019.

LÄS MER: Så arbetar Micro Focus med digital transformation

Vi har redan sett effekten av när det här inte sker, så kallad skugg-IT. Om den interna IT-leveransen inte svarar mot förväntningarna tar verksamheten helt enkelt fram kreditkortet och köper tjänster på annat håll, Dropbox är ett exempel av många. Det här kan många gånger fungera bra för stunden, men resultatet blir också att organisationen tappar kontrollen över informationen.
– Det här blir resultatet om organisationen inte förstått att även den interna IT-leveransen är konkurrensutsatt. Nästa nivå av detta är att utvecklare driftsätter kod i exempelvis AWS eftersom den interna driftsmiljön inte håller måttet.

Så kan leveransen möta
Det finns alltså både en yttre och inre efterfrågan av digital transformation. Så hur kan den interna IT-leveransen möta förväntningarna?
– Företag behöver implementera DevOps på ett standardiserat sätt, det här kommer att öka tempot på den interna IT-leveransen väsentligt. Maskininlärning kommer också starkt under året, nu har tekniken mognat och finns inbyggt i många verktyg från början. Organisationer får stor nytta av detta i form av bland annat prediktiv analys och chatbottar som servar användare och personal.

För att framtidssäkra IT-leveransen menar Lars Rossen att det viktigaste att tänka på är att bygga sina system på öppna standarder.
– Allt för många företag köper lösningar som låser in dem lång tid framöver. Många organisationer har nu bråttom att gå framåt och det är nödvändigt. Men mitt råd är att blicka ännu lite längre, se till att köpa lösningar som ger dig valmöjligheter inför framtiden.

Läs mer om hur Micro Focus arbetar med digital transformation