Numera är det inte bara programmerare och andra utsatta grupper som drabbas av datorelaterade skador som ont i nacke, arm, stelhet i axlar och händer. I och med att datorn har blivit ett så självklart redskap i våra hem börjar allt fler vanliga hemmaanvändare att söka hjälp för liknande symptom. Musarm är på väg att bli vår tids folksjukdom. Utvecklingen av hur skadorna placerar sig på kroppen talar sitt tydliga språk.

Tidigare när man talade om förslitningsskador syftade man på de skador städare och arbetare vid den tyngre industrin fick. Dessa skador var ofta belägna i korsryggen. Med datorns, och framför allt datormusens, intrång har skadorna flyttat upp på överkroppen. I dag har mer än 50 procent av alla som arbetar med datorer symptom eller smärtor som är relaterade till deras arbete.

Varannan yrkesarbatande sitter i dag vid en datoor och nästan var tredje sitter vid datorn mer än halva arbetstiden. Många använder dessutom dator i hemmet – och där finns otroliga brister vad ergonomin beträffar.
– I hemmet finns inte alls samma krav på datorplatsen som en arbetsgivare har. Alltför många sitter vid köksbordet och arbetar eller spelar timmar i sträck, berättar Lena Karlqvist, som 1997 disputerade med en
avhandling om fysisk belastning vid datorarbete, i dag verksam vid Arbetslivsinstitutet.

Information i datorn
Att vi nu översköljs med rapporter om ökade skador vid datorn är ingen nyhet för dem som arbetar med ergonomi. Tangentbord och möss som är allt annat än användarvänliga är numera mer eller mindre standard. Mössen är oftast för stora och tangentborden är alldeles för breda, vilket innebär att vi tvingUas ha högerarmen ännu mer åt sidan. Att vi dessutom har tillgång till all information i datorn i dag gör inte heller saken bättre. Förr i tiden var det vanligare att vi fick gå iväg till exempelvis ett arkiv när vi skulle söka efter något. I dag finns allt i datorn, vilket leder till att vi kan sitta i timmar framför den.
– Anledningen till att vi drabbas av musarm är att vi sitter alldeles för länge vid datorn, berättar Lena Karlqvist. Vi kan använda alla ergonomiska hjälpmedel som handeln kan erbjuda, men det hjälper inte om du inte tar pauser från datorn.

Tiden är boven i dramat. Därför får allt fler musarm. Utvecklingen i Sverige ser allt annat än positiv ut. Antalet drabbade ökar, och det finns förmodligen ett stort mörkertal som ännu inte givit sig till känna. Lena Karlqvist ser inte framtiden an med tillförsikt.
– Den är rent ut sagt tragisk. I en studie, där 1 500 datoranvändare svarade på frågor, så rapporterade 72 procent av kvinnorna symptom eller smärtor som varat i tre dagar i sträck eller mer. Bland männen var det 51 procent som uppgav symptom och smärtor.

Farlig trend
Det är en mycket negativ utveckling och farlig trend, som dessutom kostar samhället. Enligt beräkningar gjorda för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) uppges de direkta och indirekta kostnaderna bara för ländryggs- och nackproblem uppgå till cirka 30 miljarder kronor årligen.

Även Kristina Rabenius, som är ergonom och sjukgymnast på företaget Ergitid, ser musarm som den nya folksjukdomen. Stillasittande arbete samt mer stress är två orsaker. Vad hon ser som mer otäckt är att vi inte lär våra barn hur de ska bete sig i datorarbete.
– Utvecklingen i dag är skrämmande. Småbarn arbetar med datorer på skolor och dagis, men ingen tänker på hur miljön ser ut där de arbetar. De använder sig till exempel av likadana möss som vuxna använder – barn bör ha en mus anpassad till deras händers storlek, säger Kristina Rabenius.

Ställa högre krav
- Det är förutsättningar som är helt felaktiga. Vi måste ställa högre krav på tillverkarna. Få inköpsavdelningarna att samarbeta med företagshälsan och ergonomer, så att vi får bättre utrustning. Annars kommer tillverkarna att fortsätta skeppa ut produkter som inte är bra, säger Kristina Rabenius.

- Det här kostar samhället ofantliga summor. Och när vi inreder hemma så hamnar datorn på köksbordet eller något liknande bord som inte är avsett för arbete – vilket är som upplagt för att orsaka musarm eller ryggproblem.

Allt fler yngre tvingar nu också att sjukskriva sig för besvär orsakade av för mycket stillasittande och ensidigt arbete vid datorn. Det räcker att i allmänhet sitta endast fyra timmar framför datorn för att riskerna för att du ska drabbas av musarm eller annan datorrelaterad skada ska öka avsevärt.

Om du själv misstänker att du drabbats av musarm eller liknande, tveka då inte att kontakta en sjukgymnast eller läkare. Gör du ingenting alls finns istället risken att du får kroniska skador. Som anställd har du rätt att ställa vissa krav på din arbetsgivare, som till exempel att stol och bord är anpassade efter ditt arbete.

Lyssna på din kropp
Men detta hjälper inte om du inte också lyssnar på din kropp. Att lära sig känna igen signalerna och inte ignorera eventuell smärta.
– Det gäller att förstå sambandet när kroppen skickar ut signaler i form av smärta, säger Kristina Rabenius.

- Arbetar du vid en dator dagarna i ända måste du fråga dig själv ”varför gör det ont i min arm eller varför är min nacke och rygg stel?” Vi är inte skapta för att sitta still flera timmar i sträck. Det är därför det är så viktigt att vi rör på oss mer under dagen och att vi tar kontakt med en ergonom eller sjukgymnast så fort vi börjar få ont, säger Kristina Rabenius avslutningsvis.

Läs alla artiklarna:

Fakta

Musarm är ett begrepp för smärtor och stelhet i nacke, skuldra och arm som orsakats av arbete vid datorn. När vi känner av belastning i nacke och arm, kompenserar vi genom att använda andra muskler.