Vi vet sedan decennier att statiskt arbete är direkt farligt för våra kroppar. Vi vet hur viktigt det är med en ergonomisk arbetsställning. Ändå kan vi med den nya tekniken vara på väg i full fart mot en krasch.

– Att lägga en surfplatta på ett bord för användning under en längre tid, är direkt olämpligt.

Det säger Ewa Gustafsson, ergonom inom arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet.

Rätt använt erbjuder den nya tekniken verktyg som både kan variera arbetsställningarna och göra oss mer mobila. Fel använt kan vi dra på oss en ny typ av förslitningsskador.

Christina Jonsson, sakkunnig inom ergonomi på Arbetsmiljöverket, förklarar:

– Ditt optimala arbetsutrymme är det som ryms inom axlarna och underarmsbredden. Inom det utrymmet har du minst belastning på axlar och underarmar. Arbetar du mycket med en tryckkänslig skärm utanför det området utan att ha stöd för armarna, blir det en ökad belastning på axlar, underarm och skuldra.

Är du inte uppmärksam på det kan det leda till muskelproblem, huvudvärk och inflammation i senor, eller i värsta fall en ren förslitningsskada.

Om plattor används felaktigt är de inte bättre. Även om du arbetar med plattor på ett skrivbord inom det optimala arbetsutrymmet är utgångspunkten att du både skriver och tittar på samma yta och därmed blir låst i din arbetsposition.

– Det är vid långvarigt och statiskt arbete som problemen uppkommer. Vi behöver rörelse för att muskulatur och leder ska fungera, säger Ewa Gustafsson.

Hon vet vad hon pratar om. I sin doktorsavhandling 2010 om användningen av mobiltelefoner kom hon fram till markanta skillnader i arbetsställning bland dem som hade ochsom inte hade besvär. Enkelt uttryckt: ju bättre arbetsställning, desto mindre risk för besvär.

I dag finns annars inte mycket forskning inom området. Det Ewa Gustafsson och Christina Jonsson förlitar sig på är vad de vet om arbete i liknande situationer sedan tidigare. De tips och råd de kan ge bygger mycket på hur man använder traditionell datorutrustning.

Det finns en kanadensisk studie från 2011 som gjordes på universitetsstuderande som använder plattor, smarta telefoner och bärbara datorer. I den framkom att 36 procent den senaste veckan hade haft måttlig till stor smärta. 22 procent hade problem med höger axel och 11 procent med tumme.

Håller problemen med musarm på att övergå till pekaxel* och paddnacke?

– Man kan misstänka det. Ju arbetsställningen varieras, desto mindre risk för skador. Om man ersätter mus med att interagera med en surfplatta flyttas problemet och man riskerar att få en paddnacke, säger Ewa Gustafsson.

Rätt använd kan en tryckkänslig skärm införa ännu ett sätt att arbeta med datorn. Det viktiga är att inte fastna i det gränssnittet.

– Tekniken har blivit lättare, den går att ta med, man kan arbeta med den både stående och gående. Jag anser att den ska användas för att få in mer rörelse i ett annars ganska statiskt arbete och det är fullt möjligt. Om man i stället använder den mobila produkten statiskt blir det sämre än i dag, avslutar Christina Jonsson.