Delstatliga myndigheter i USA har särskilda register för dömda sexbrottslingar, så kallade Sex Offender Registries. Syftet med registren är att varna och skydda allmänheten för människor som dömts för sexbrott och undvika att nya brott begås.

I en separat dom tillbakavisade domstolen en begäran från dömda sexbrottslingar om att slippa bli få sina bilder och adresser utlagda på webben. Sexbrottslingarna menade de förtjänar en chans att bevisa att de inte är farliga innan deras personuppgifter publiceras, något som högsta domstolen alltså inte höll med om.

- Syftet med lagen är att informera allmänheten och att skydda den. Inte att förnedra förövaren, säger domare Anthony Kennedy till CNN.

Oenig domstol
Domstolen var inte enig i sitt beslut. Omröstningen slutade 6-3 och bland de som invände mot beslutet fanns domare Ruth Bader Ginsburg. I en inlaga säger hon att ""hur uppenbart det än skulle kunna vara att en tidigare dömd inte längre riskerar att återfalla i brottslighet, kommer han ändå att vara föremål för övervakning och oundviklig förnedring"".

Något för Sverige?
Jan Axelsson är ansvarig utgivare för Flashback. I pappersutgåvan av Flashback publicerades 1995 namn och bild på dömda sexualbrottslingar i Stockholm. Axelsson fälldes för förtal. IDG.se frågade honom om han anser att svenska myndigheter borde göra som de amerikanska och upplysa allmänheten om sexbrottslingar.

- Det beror på hur det görs. Av det jag har sett från USA, tycker jag att det är okej. För mig är det inte speciellt dramatiskt att man lägger ut offentliga uppgifter om dömda brottslingar, säger han.

Så här ser registren ut
Information om dömda sexbrottslingar finns tillgänglig på Internet hos drygt trettio av de amerikanska delstaterna. Iowa är en dem. Följ länken nedan till ett sökformulär, lämna alla rutor i formuläret blanka och klicka på 'submit'. Då listas de av delstatens dömda sexmissbrukare som klassas som farliga, med bland annat fotografi, namn och adress.