FutureLab bildades under 2018 som ett led i försäkringsbolagets digitaliseringsarbete. Det fanns ett behov av att kunna utveckla lösningar snabbare och effektivare än man hade gjort inom traditionella it-projekt. I dag består enheten av sex medarbetare med olika bakgrund och kompetens.

Lars Engvall
Lars Engvall, chef för Folksam FutureLab

– Vi ska utbilda och inspirera Folksams medarbetare kring vad man kan göra med ny teknik. Tanken är att vi ska vara lättrörliga och hitta smarta idéer och lösa kluriga problem, säger Lars Engvall, chef för FutureLab, Folksam.

En av de mest avancerade lösningarna som FutureLab har utvecklat är en digital assistent som ska användas för reglering av mobiltelefonskador. I stället för att prata med en handläggare eller anmäla en skada via ett formulär på webbplatsen ska kunderna kunna chatta med den digitala assistenten. Hanteringen sköts helt automatiskt utan någon mänsklig inblandning.

Läs mer om hur det är att jobba på Folksam här

Vi ska utbilda och inspirera Folksams medarbetare kring vad man kan göra med ny teknik.

AI ger kunden snabbt svar
– Folksam tar emot ungefär 100 000 anmälningar av mobiltelefonskador per år. Därför var det här ett lämpligt område att skapa denna lösning för, säger Joel Lund, chef för Skadeservice, Folksam.

Tekniken bakom den digitala assistenten är AI. Assistenten kan ställa frågor och svara på frågor och även föra en mer komplex dialog.

Joel Lund
Joel Lund, chef för Folksam Skadeservice.

– Vi behöver till exempel veta vilken mobiltelefonmodell det gäller, säger Joel Lund. Om kunden inte vet det kan den digitala assistenten presentera de modeller som finns för just den tillverkare som kunden har uppgivit.

Skadeanmälningar genom telefonsamtal med en mänsklig handläggare tar i genomsnitt elva minuter. Därefter får kunderna vänta något dygn på besked om vilken ersättning de ska få. Med den digitala assistenten tar det bara någon minut att göra en skadeanmälan och kunderna får besked omedelbart.

I början sker kommunikationen enbart via chatt, men lite längre fram kommer kunderna även kunna tala med den digitala assistenten. Tjänsten togs i skarp drift i mitten av juni.

Projekt inom olika teknikområden
Ett annat exempel på lösning gäller också skadereglering. Med hjälp av avancerad bildanalys ska ett system kunna bedöma hur stora skadorna är på krockade bilar. Bildanalysen baseras på deep learning samt en stor mängd av tidigare bilskador som Folksam har registrerat.

– Appen kan avgöra om det lönar sig att laga bilen och vad det i sådana fall skulle kosta, säger Lars Engvall. Den kan också avgöra om bilen är totalförstörd och ska skrotas.

FutureLab arbetar också med AR, augmented reality. Ett exempel gäller försäkringshandlingar som vissa kunder fortfarande vill ha i pappersform.

– Kunden kan hålla sin mobiltelefon över ett pappersdokument och göra det klickbart med en app, säger Lars Engvall. Om det är något i texten som är svårt att förstå kan kunden via appen läsa förklaringstexter.

FutureLab har gjort många experiment och byggt upp en portfölj med ett antal demos av roliga och spännande appar.

– Förhoppningen är att medarbetarna tar med sig sådan inspiration till sitt vardagsarbete, till exempel på ekonomiavdelningen eller HR, och får idéer om hur deras arbetssituation skulle kunna förbättras med stöd av den här tekniken, säger Lars Engvall.

Läs mer om hur det är att jobba på Folksam här