Till slut blev det för mycket för Carina Klinthede på Log House Design, ett litet Göteborgsföretag med fyra anställda. Hon tvingades lägga ut bokföringen på sin redovisningskonsult.
– Det kostade mer, men det var alltför jobbigt och tidskrävande att göra det själv, säger hon.

Så höll det på i ett halvår, tills Carina Klinthede fick ett tips av sin kontaktperson på Föreningssparbanken om att banken sökte pilotanvändare till en ny bokföringstjänst på Internet. Carina Klinthede anmälde sig och sedan ett drygt år tillbaka använder hon tjänsten e-bokföring.
– Nu klarar jag all bokföring själv. Det är bara bokslutet som vår redovisningsbyrå hjälper till med. Föreningssparbanken lanserade e-bokföring i oktober förra året. Tjänsten är till för småföretag, mindre lantbruk och föreningar. I dagsläget använder 470 småföretag tjänsten och banken räknar med att till årets slut ha 2 000 kunder som e-bokför.

Det som fick Carina Klinthede att gå över till e-bokföring var möjligheten att komma åt bokföringen var som helst ifrån, via Internet. Men det kan ju också vara en nackdel – med ett bokföringsprogram som är installerat på den egna datorn är svarstiderna blixtsnabba, så är det inte alltid när du bokför via Internet.

Koppling till kontot
Däremot slipper du bekymra dig om säkerhetskopiering, virusskydd och att hålla ordning på programuppdateringar. I Föreningssparbankens fall garanterar banken att bokföringen sparas i minst tio år.

Föreningssparbanken är inte det enda företag som erbjuder bokföring via Internet, men det som gör bankens tjänst speciell är den täta kopplingen mellan bokföringen och bankkontot. När du loggar in kan du se en lista över alla händelser på kontot som inte är bokförda. Det enda du behöver göra är att för varje händelse välja ett bokföringskonto och trycka på en ok-knapp. Är det en återkommande händelse, till exempel hyresbetalningar, föreslår programmet samma konto som du använde förra gången. Tack vare den täta kopplingen kan du snabbt få reda på företagets resultat genom att ta fram rapporter från e-bokföringen.
– När du bokför manuellt är det lättare att du missar något än med e-bokföringen, där du ser alla händelser på bankkontot. Därför går det väldigt fort, säger Carina Klinthede.

För att använda e-bokföring behöver du ha ett företagskonto i Föreningssparbanken samt bankens Internettjänst. Det är gratis. Du behöver även en tilläggstjänst för att göra utbetalningar som kostar 400 kronor per år. Tjänsten e-bokföring kostar 250 kronor plus moms per månad. Årskostnaden blir alltså 3 400 kronor. I det priset ingår fri bokföringssupport som tillhandahålls av LRF Konsult.

Byter inte tillbaka
För ett och ett halvt år sedan, innan Carina Klinthede började med e-bokföring och innan hon lät företagets redovisningskonsult sköta den löpande bokföringen, använde hon SPCS bokföringsprogram. Sett till enbart kostnaden är SPCS program en marginellt billigare lösning. Det kostar 2 980 kronor plus moms inklusive ett års service- och supportavtal.
– Men det tar längre tid att bokföra med ett vanligt program. När du väl har provat e-bokföring och sett hur enkelt
det är, kan du inte vara utan det, säger Carina Klinthede.

Av Per Lövgren
Artikeln återfinns i Pc För Alla nummer 5 2003.


Här kan du bokföra via Internet …

Föreningssparbanken
Pris: 250 kronor per månad samt 400 kronor per år för utbetalningstjänst via Internet. Bokföring, utbetalningar samt leverantörsreskontra ingår. Fakturering och kundreskontra är en ny tjänst som ska finnas från och med april, och den kostar ytterligare 50 kronor per månad.
Läs mer: foreningssparbanken.se

Frontville
Pris: 70 kronor per månad och modul för redovisningsmodul, leverantörsmodul samt kund- och faktureringsmodul. Du kan även få komplett faktureringshjälp. För 15 kronor per faktura står Frontville för utskrift, kuvertering, porto och för automatisk avprickning när fakturan blivit betald.
Läs mer:www.frontville.se

Webbkontoret
Pris: 800 kronor per år för bokföring. 500 kronor per år för leverantörsreskontra. 500 kronor per år för kundreskontra. Anslutningsavgift för de olika tjänsterna tillkommer (900 kronor för bokföring och leverantörsreskontra, 2 000 kronor för kundreskontra). Fler tjänster finns.
Läs mer: www.webbkontoret.se

Start and Run
Pris: 100 kronor per månad för bokföring och fakturering. Flera enklare tjänster ingår, som exempelvis kalkyler, kalender,
kontaktregister samt tips- och rådbibliotek.
Läs mer: www.startandrun.com

Samtliga priser är exklusive moms.

… och så här tycker andra banker

Handelsbanken
– Vi har tittat på den typen av tjänst, men har inte bedömt att efterfrågan är så pass stor att vi planerar att utveckla en sådan för närvarande.
Eva Stenberg, Affärsutvecklare Internet

Nordea
– Vi genomför marknadsundersökningar för att se om intresse finns. Om kunderna tycker att det är tillräckligt intressant så lanserar vi en sådan tjänst, men enligt våra preliminära resultat har de flesta redan ett bokföringsprogram som de dessutom vill använda tillsammans med andra administrativa program för exempelvis löner, budget och lager. Dessa är dessutom förhållandevis billiga och väl utvecklade. Somliga företagare ser inte heller fördelen med att koppla ihop banken med den löpande bokföringen.
Pär Johnson, konceptansvarig för små och medelstora företag.

SEB
– Vi bedömer att en mycket stor andel av våra företagskunder redan har ett datoriserat ekonomisystem. Därför har vi valt att anpassa vår
Internetbank till dessa snarare än att själva utveckla ett ekonomisystem och försöka få våra kunder att välja det. Inom kort lanserar vi en tjänst för leverantörsbetalningar med koppling mellan vår Internetbank och kundens ekonomisystem.
Björn Kimby, Chef för E-bank företag