Det är ett viktigt budskap på Connect2IT, som arrangeras av Cygate. Årets event äger rum i Göteborg den 8 oktober och i Stockholm den 17 oktober. Årets tema är ”Digitala hjärnor och analoga hjärtan - Kultur och ledarskap som bygger passion för hållbar förändring”.

Eva-Lotta Jonsvik
Digitaliseringsprojekt når inte hela vägen om inte medarbetarna är med på förändringen, säger Eva-Lotta Jonsvik, marknadschef på Cygate.

– Även om digitaliseringsprojekt i företag och organisationer baseras på världsledande teknik kommer man inte hela vägen om man inte också har det rätta ledarskapet samt en vilja och ett engagemang kring förändringen hos medarbetarna, säger Eva-Lotta Jonsvik, marknadschef på Cygate.

Läs mer om Connect2IT och anmäl dig här

Samarbete nyckel till framgång
Digitaliseringen innebär nya sätt att arbeta, men också skapa värden och utveckla företagens konkurrenskraft. Det kräver en utvecklad företagskultur och ett annat sorts ledarskap. Ett bra sätt att möta dessa utmaningar är att ta hjälp av en extern part.

It-avdelningen och verksamheten pratar ofta olika språk. Vid digitaliseringsprojekt måste man skapa en brygga mellan dem. It:s roll är att vara en möjliggörare för verksamheten.

– Vi ser en skillnad på hur framgångsrika projekt blir när it involveras tidigt i projektet. Vi är övertygade om att när it och verksamhet tillsammans skapar en gemensam bild av vad de vill uppnå så blir det riktigt bra. De får ett gemensamt mål som kan inkludera högt säkerhetstänk från början och optimal hållbarhet för både projektet och medarbetarna.

– Digitaliseringsprojekt ska inte ses som enbart tekniska projekt, utan som förändringsprojekt med mål som faktiskt innebär påtagliga förbättringar för medarbetare, kunder, medborgare eller andra intressenter, fortsätter Eva-Lotta Jonsvik.

Vi vill att deltagarna på eventet ska få ut något både på det emotionella och det rationella planet.

Cygate har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer när det gäller att införa olika typer av ny teknik.

– Vi guidar dem genom projektet både på ett rationellt och emotionellt plan. Vi hjälper it-avdelningen att vara en möjliggörare för hela verksamheten. Det är mycket inom det här området som vi tänker lyfta på eventet.

”Största revolutionen i mannaminne”
På Connect2IT kommer mängder av intressanta talare, kunder och partners att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och insikter. Eventets huvudtalare är Jonas Hammarberg, en av landets mest anlitade föreläsare inom kultur, ledarskap och digital transformation. Han talar om den digitala revolutionen som den största förändringen i mannaminne.

Rebecka Carlsson, konsult och talare, är eventets moderator. Hon talar själv om hur vi kan uppnå global hållbarhet med exponentiell teknik.

Fredrik Sidmar och Fredrik Börjesson, VD respektive säkerhetsexpert på Cygate, inleder eventet. De talar om att digitaliseringsinitiativ lyckas bäst när den främsta tekniken kombineras med passionerade medarbetare, säkerhet som möjliggörare och ett hållbart ledarskap.

Förra årets event Connect2IT, med temat ”Från buzzwords till business”, gick mycket bra. Det visar den feedback som Cygate har fått samt hur många som anmält sig till årets event.

– Vi vill att deltagarna på eventet ska få ut något både på det emotionella och det rationella planet. De ska få spännande och roliga upplevelser. De ska också få flera verktyg att ta med sig tillbaka till sin verksamhet, avslutar Eva-Lotta Jonsvik.

Läs mer om Connect2IT och anmäl dig här