Två veckor har förflutit sedan Förenta staterna genomförde nationens hittills största och mest konsekventa aktion mot massutskick av obeställd e-post. Det skedde genom införandet av en ny lag avsedd att minska den allt större mängden spam till abonnenternas e-postkonton.

Can-Spam Act kräver bland annat att varje avsändare av obeställd e-post ska bifoga sin fysiska adress, möjlighet att avbeställa fortsatta utskick och utan att vilseleda eller vara tvetydig noga ange vad ett meddelande innehåller. Under den korta tid som gått sedan lagen instiftades har de företag som tillhandahåller spamfilter nedslående nog låtit meddela att deras system blockerar mer interaktiv skräppost än någonsin tidigare.

Av allt att döma struntar avsändarna av spam fullkomligt i den nya lagstiftningen. Eller så låtsas de följa den men fortsätter likväl skicka ut skräp med e-posten, precis som förut.

Till saken hör förstås att avsändarna av spam har blivit slugare med tidens gång. För att vilseleda filtren har en del spammare konstruerat program som snabbt skriver om mejlens innehåll så att de allra flesta i varje utskick ser olika ut. Skräpposten blir därmed avsevärt svårare för filtren att lokalisera.