Än så länge är Google den mest anlitade söktjänsten på internet. Enligt analysfirman Forrester kommer dock inte dess marknadsledande status att kunna upprätthållas hur länge som helst.

De främsta utmanarna till Google är enligt Forrester MSN och Yahoo. Ett tydligt tecken på att Google redan har börjat förlora en del av sin dominans är enligt Forrester att dess användare ofta kompletterar sina sökningar genom att även tillgripa andra söktjänster.

Ett annat uppenbart symtom på Googles minskade övertag är att både MSN och Yahoo i allt större utsträckning tillhandahåller sina söktjänster i nära anslutning till välfrekventerade korrespondenstjänster som Microsofts Hotmail och Yahoo Mail. Inom loppet av de närmaste åren räknar Forretser med att endast var tredje sökning på Internet kommer att genomföras med Googles hjälp.

Forresters analytiker är övertygade om att Microsoft i framtiden kommer att ha den mest utnyttjade söktjänsten, i form av MSN. Denna utveckling väntas påskyndas ytterligare av att Microsoft i slutet av 2005 lanserar nästa version av sitt operativsystem Windows.