Smalltalk skapades 1972 och var revolutionerande både i fråga om hur systemet gjorde objektorientering möjlig, och hur man byggde grafiska gränssnitt i det. Alla objektorienterade språk och plattformar som används idag har ärvt mycket från Smalltalk. Men efterföljare som C++, Java och C# har idag mångdubbelt fler användare. Varför blev inte Smalltalk stort?

Kanske var det för att efterföljarna var mer pragmatiska.Bjarne Sostrup tog det väletablerade språket C, utökade det med objektorientering, så att utvecklare gradvis kunde göra om sina existerande C-baserade program till C++. Java tog syntaxen och den grundläggande objekt-orienteringen från C++ och ändrade på många detaljer som visat sig vara problematiska efter tio års erfarenhet av C++, vilket gjorde att väldigt många befintliga programmerare kände sig hemma. C# gjorde ytterligare gradvisa förbättringar, och backades upp av Microsoft, vilket sällan är en nackdel för att få stor genomslagskraft.

Men måste ett språk bli stort för att räknas? Smalltalk-anhängare är i gott sällskap med Lispprogrammerare. De står vid sidan av vad som händer i programmerarvärlden i stort, tittar på vad som är nytt och säger till sig själva "Det där gjorde vi för 20 år sedan, skulle det vara något att komma med?". Smalltalk och dess anhängare ligger bakom saker som MVC-arkitekturer, JIT-kompilering, Design patterns och Extreme programming, koncept som nu finns överallt i programmerarvärlden.

Det här fenomenet är förstås inte begränsat till programmeringsspråk. Inom filmvärlden fick aldrig Akira Kurosawa och Ingmar Bergman några stora publikframgångar, men deras verk har påverkat i stort sett varje verksam regissör. Velvet Underground och Sugarhill Gang sålde aldrig ut några arenaturneer, men har direkt eller indirekt påverkat den mesta musik som säljer idag.

På samma sätt har Smalltalk (och Lisp, Simula, Forth, Prolog, Eiffel...) aldrig nått den stora massan av programmerare, men alla som sysslar med programmering idag har nytta av de framsteg som gjordes i dessa miljöer. Det är sällan de som är först som blir stora.

Men de som blir stora har alltid inspirerats av de som var först. Om du vill bli en bättre programmerare, har du inte råd att ignorera det som Smalltalkvärlden har att ge.

- Staffan Malmgren, kolumnist i IDG.se Teknik & Tester