DVD-Jon, eller Jon Lech Johansen som han egentligen heter, är en världskändis från Norge. Han var inblandad, om än perifert, i skapandet och spridandet av DeCSS, en kodsnutt som gör att man kan spela DVD-skivor på valfri dator, oavsett hur de är regionkodade eller annars skyddade av CSS-krypteringen. Det gick exempelvis med hjälp av DeCSS att spela dvd-skivor under GNU/Linux, trots att dvd-tillverkarna inte släppt någon spelare för operativsystemet. Det blir också enklare att kopiera dvd-skivor utan rättighetsinnehavarnas inblandning. Det gillades inte av rättighetsinnehavarna. Johansen blev en symbol för digitala frihetssträvanden när han blev stämd i norsk domstol och riskerade fängelse enligt norska strafflagens paragraf 145. DVD-Jon blev till slut frikänd och världen, nåväl, åtminstone den närmast sörjande hackervärlden, applåderade och pustade ut. DVD-Jons program kunde ha en laglig användning och det hade inte visats att Jon själv använt koden för att spela olovligen framställda exemplar. Men nu hade inte Norge den amerikanska Digital Millenium Copyright Act eller det snart i Sverige införda Infosoc-direktivet, när DVD-Jon genomförde sin aktion. Då kunde resultatet blivit annorlunda. I Norge var nämligen inte de tekniska skyddsåtgärderna i sig skyddade. Det kan de däremot bli med den svenska implementationen av Infosoc-direktivet, beroende på hur justitiedepartementet agerar efter sommaruppehållet.

DVD-Jon lät sig i vilket fall inte stoppas. DVD-Jon gav sig först på Apples Itunes och låste upp säkerheten till de låsta låtarna Apple sålde via Itunes Music Store. Nu har Johansen knäckt Apples Airport Express.

Basstationen kan användas för att skicka musik från datorn till den vanliga musikstereon. Med Johansens senaste innovation kan man använda hårdvaran för att skicka musik från andra program än Apples eget Itunes.

Ökad frihet för användaren, minskad för rättighetsinnehavarna. Om Apple vunnit eller förlorat är oklart. Kanske gör DVD-Jons hack att fler köper Apples hårdvara. Samtidigt kan relationerna till rättighetsinnehavarna bli sämre. Men det är inte heller säkert att rättighetsinnehavarna förlorar på situationen. Kanske används hårdvaran till att spela lagligt inköpt musik, om än inte med just Apples mjukvara. Frågan är vem som skall ha rätt att besluta över accessrättigheterna, rätten att bestämma på vilket sätt ett verk skall konsumeras.

Om man ser exemplar av verk som någonting som var och en som innehar dem skall ha rätt att fritt förfoga över när de vederbörligen inhandlats är DVD-Jon en hjälte, en Robin Hood som tar accessrättigheter från de
besuttna och ger till folket. Om man däremot ser verken som någonting som upphovsmannen skall ha exklusiv bestämmanderätt över, inklusive accessrättigheterna, så är DVD-Jon en skurk, en rättshaverist som likt The
Latin Kings Snubben odemokratiskt låter sina egna frihetsideal gå före gemensamt beslutade rättsregler. The Latin Kings Snubbe sprang runt på stan och skrämdes med en pluggad Baretta och blev till slut stoppad med en opluggad Uzi, emellertid utan att några kulor slösades. Robin Hood hade möjligtvis en pilbåge som kanske med rätt handlag var dåtidens Uzi, men har trots allt blivit en litterär gestalt för frihetssträvanden och uppror mot förtryckande regimer. Så är DVD-Jon en norsk Robin Hood eller en Snubbe som trodde han var cool? Det beror som sagt på.

Det kan tyckas lite beklämmande att samma person förekommer om och om igen i dessa sammanhang. Det är lite rättshaverist-varning på att ständigt släppa nya hack på det sätt DVD-Jon gör. Samtidigt kan man konstatera att de demokratiska besluten i fråga om upphovsrätt ligger mycket långt från de arenor som medborgarna normalt har tillgång till och ingen skulle väl kalla Robin Hood för en rättshaverist? Istället för medborgarnas påverkan kan välbetalda lobbyister från upphovsrättsorganisationerna sätta agendan. Upphovsrättsinnehavarna har därför ett ansvar för att de inte agerar som Prins John och Sheriffen av Nottingham i exempelvis Disneys tolkning av Robin Hood-legenden. Om upphovsrättsinnehavarna jagar ungar så kommer DVD-Jon att vara en hjälte, en Robin Hood. Om däremot upphovsrättsinnehavarna beter sig balanserat och hanterar frågorna i beaktande av allmänhetens berättigade intressen, med respekt för den personliga integriteten och låter användarna spela musik och film med valfria program och operativsystem kommer DVD-Jon att ses mest som en digital rättshaverist som likt Snubben driver omkring på nätets Kungsgata
med pluggad revolver.

Det är svåra frågor och kanske är de omöjliga att besvara med någon bestämdhet. Ändå måste justitiedepartementet ha ett tydligt svar när man i höst presenterar den nya svenska upphovsrättslagen. Då står striden om accessrättigheterna. Då får vi veta om Sveriges riksdag och dess lobbyister tycker att DVD-Jon är Snubben eller Robin Hood. Tills vidare framstår åtminstone för undertecknad DVD-Jon som en norsk Robin Hood som låter användaren själv besluta hur de verk han inköpt skall spelas upp.

Det är därför Norge vinner. Om inte annat för att det är sådana som DVD-Jon som gör att jag kan spela The Latin Kings i datorn. Kompisarna från Botkyrka har ju lagt in kopieringsskydd på sin senaste skiva Omerta.

Mikael Pawlo

DVD-Jons blog:
http://www.nanocrew.net/blog/

Säkerhet och Sekretess om det senaste hacket:
http://www.idg.se/ArticlePages/200408/12/20040812115333_SOS/20040812115333_SOS.dbp.asp

Tidigare om det nya upphovsrättsförslaget:
http://articles.pawlo.com/idgse30.html

Se även Tomas Tydals listning över cd-skivor med kopieringsskydd:
http://www.tydal.nu/se/cd/