Det första Malin Bonthron, ämnesråd på Justitiedepartementet, vill poängtera är att det inte handlar om en ny fildelningslag, även om det är många som vill kalla lagändringarna det. Vad det handlar om är ändringar i den upphovsrättslag som vi redan har. 1 juli 2005 kommer ändringarna att gå igenom om förslaget antas.

Om vi pratar om nedladdning av film och musik - vad är det som gäller i dag?
- I dag får man göra enstaka kopior av musik och film för enskilt bruk, och det finns ingen begränsning i lagtexten som säger att kopiering endast får ske om materialet är lagligt utlagt.

Vilka blir konsekvenserna om ändringarna i upphovsrättslagen går igenom i sommar?
-
Rätten att kopiera för privat bruk gäller inte längre för olagligt utlagt material. Överskrider man detta förbud handlar det om upphovsrättsintrång.

Vem kommer att straffas?
-
För att en person ska kunna straffas måste det handla om uppsåt eller grov oaktsamhet. I praktiken betyder det att om personen inte har förstått att det var olagligt material som laddades ner så kan hon eller han inte straffas.

Vilka straff talar vi om?
- Straffet som kan bli aktuellt är böter eller fängelse på högst två år. Om man bara laddat ner en olaglig fil någon gång, ger det sannolikt böter. För fängelse krävs omfattande verksamhet.

Kommer vi få se privatpersoner i rätten framöver?
-
Det har ju uppmärksammats mycket på sista tiden att polis och åklagare inte har resurser för att jaga privatpersoner, att man måste prioritera andra brott inom rättsväsendet. Men det kan ju hända att det i enstaka fall kommer att väckas åtal, kanske i samband med att en utredning görs gällande ett annat brott.

Varför gör man en lagändring om ändå ingen vill polisanmäla och polisen inte har tid?
- Syftet är att skapa ett tydligt regelverk och att sprida information. Dessutom ger ändringarna möjlighet att agera vid allvarliga överträdelser.