För cirka ett år sedan startades Evergrow som är ett forskningskonsortium som består av mer än 20 universitet och forskningsinstitut och som koordineras av Swedish Institute of Computer Science, Sics.

Syftet med Evergrow är att vi ska kunna nyttja internets möjligheter bättre i framtiden och för att uppnå det genomför Evergrow mätningar och sätter upp modeller för hur internet ser ut i dag. Genom att använda peer-to-peer-tekniken hoppas Sics på att vi i framtiden ska kunna ta bättre vara på alla resurser som i dag inte används.
- Förutom den outnyttjade datorkraft som tas i bruk av projekt som till exempel Seti@home, så tänk till exempel på alla hårddiskar som är halvfulla, och det som ligger på hårddiskarna är också till största delen duplikat, säger Per Brand laboratoriechef Distributed Systems Laboratory på Sics.

Visionen är att människor ska kunna dela med sig av de outnyttjade resurser som de sitter på. Det skulle handla om både ett givande och tagande.
- Det skulle kunna handla om att en person har en krypterad back-up på någon annans dator, och samtidigt upplåter en del av sitt lagringsutrymme åt någon annan, säger Per Brand.

Per Brand ser framför sig ett slags byteshandel.
- Jag tänker mig att det skulle finnas en slags rankning. Om man är duktig på att dela med sig hamnar man högt på listan och får på så vis bättre tillgång till andras resurser, men om man är ogin så hamnar man i botten på listan och ingen kommer vilja hjälpa en, säger han.

Men även en betalningslösning vore möjlig. Att man får ersättning för att man till exempel upplåter sin dator för tunga beräkningar eller lagring.
- I dag betalar ju till exempel många för en dyr bredbandsuppkoppling som de inte alls utnyttjar till max. En variant vore att man kunde upplåta sitt bredband och få en ekonomisk ersättning för det, säger Per Brand.

För att uppnå detta försöker man på Evergrow skaffa sig statistik över hur internet ser ut: hur många maskiner som är uppkopplade, varifrån de kopplas upp, hur länge och så vidare.
- Internet är ju i dag en organisk sak som ingen har riktig kontroll över, säger Per Brand.

Och för att få ett bra statistikunderlag startade Evergrow under hösten 2004 Dimes. I projektet Dimes, som administreras från universitetet i Tel-Aviv, använder man sig av distribuerad datorkraft och de som vill delta laddar ned Dimes mjukvara som utför nätverksmätningar i liten skala vilket inte påverkar värddatorn nämnvärt.

Per Brand efterlyser nu fler deltagare.
- Även om det kanske inte känns så direkt altruistiskt som att donera datorkraft till cancerforskningen, så kanske det är just det man gör i slutändan. Vår forskning skulle kunna bidra till att det blir enklare för människor att donera datorkraft till goda ändamål, till exempel medicinsk forskning, säger han.

I tre år till är Dimes mjukvara här.