Antipiratbyrån har startat en offensiv mot svenska fildelare. Flera polisdistrikt har tagit emot polisanmälningar om brott mot upphovsrättslagen och inlett utredningar.
- Vi har fått åtta-tio anmälningar om brott, och i samtliga fall har vi eller kommer vi att göra husrannsakan och beslagta datorer, säger Hans Strindlund, kommissarie vid utredningsroteln vid Norrortspolisen i Stockholm.

Enligt Hans Strindlund har Antipiratbyrån även skickat anmälningar till andra polisdistrikt i Stockholmsområdet.
- Vi på Norrortspolisen är bara en liten del av mottagarna, säger han.

De som misstänks för brott har även kallats till förhör. I flera fall har ärendet lämnats vidare till åklagare, men det har även förekommit att fallet avskrivits direkt efter förhöret.
- Det är ett beslut som fattas på basis av värderingen av bevisen, förklarar Hans Strindlund. Om utredaren finner att bevisningen inte håller läggs utredningen ner. Det kan till exempel bero på att filerna i fråga tagits bort från datorn.

I de fall där brottsmisstanken kvarstår lämnas ärendet vidare till åklagare.

Hur lång tid dröjer det innan det kan väckas åtal?
- Det är beroende av många faktorer, säger Hans Strindlund. Det jag kan säga är i alla fall att det här inte är ett högprioriterat brott. Kvinnofridsbrott och annan grövre brottslighet går före.

Henrik Pontén, jurist på Antipiratbyrån, bekräftar att flera polisanmälningar gjorts men vill inte säga hur många. Han är lite förvånad över uppståndelsen.
- Alla som håller på med det här vet ju att det är olagligt, men ingen tror att det kan hända något. Vi hoppas att normalt vettiga personer nu inser att det inte är värt att riskera så mycket för några filmer eller spel. Det här är ju en tydlig signal.

Henrik Pontén understryker att man från Antipiratbyråns sida inte har som mål att sätta folk i fängelse.
- Vi har ju försökt att informera bort problemet. Vi har vräkt ut informationsbrev för att uppmana folk att sluta, uppemot 2 000 om dagen - totalt 400 000 brev. Men inget har hjälpt och då återstår den här möjligheten. I slutändan handlar det om att det finns en lag och vi försöker se till att den efterlevs.