Nyheterna om att svenska fildelare har fått sina datorer beslagtagna av polisen och kallats till förhör har fått stor uppmärksamhet. Enligt Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén har hundratals oroliga fildelare hört av sig till organisationen och bedyrat att de har slutat, något som Rasmus Fleischer på Piratbyrån är roat skeptisk till.
- När Pontén säger att han har agerat biktfader går det inte riktigt att ta på allvar. Det låter det mer som Pingstkyrkan, säger han.

Enligt Rasmus Fleischer finns det två aspekter av åtgärderna som är allvarliga.
- Först och främst är Antipiratbyrån inte någon myndighet, även om de vill göra intryck av att vara det. Att polisen agerar på det här sättet på basis av uppgifter från en privat sammanslutning är anmärkningsvärt. Det betyder att man måste handla på motsvarande sätt om jag anmäler till exempel Henrik Pontén för upphovsrättsbrott.
- För det andra undrar man vad polisen vill komma åt på de beslagtagna datorerna. Såvitt jag vet är det inte brottsligt att ha en fil på datorn. För att styrka brott måste man visa att den har överförts.

Rasmus Fleischer menar att det är uppenbart att husrannsakningarna inte i första hand görs för att säkra bevis utan för att skrämmas.
- Antipiratbyrån vet att människor tycker att det är obehagligt att polisen kommer och sparkar in dörren, och nu har de hittat åtminstone en polischef som lånar polisens resurser till det ändamålet. Vi vet att en del blir uppskrämda, men många håller huvudet kallt och blir snarast peppade att fortsätta.

Om det går så långt som till rättegång och fällande dom - hur kommer det att påverka Piratbyråns verksamhet i så fall?
- Vi kommer att fortsätta som vanligt. Vi vill uppmana till piratkopiering även när det är formellt olagligt.

Läs mer på Piratbyråns webbplats.
Läs mer på Antipiratbyråns webbplats.