Historien började 2013 då Järlströms fru Laurie fick trafikböter på 260 dollar efter att ha kört mot rött i staden Beaverton i den amerikanska delstaten Oregon, där paret är bosatt. Boten baserades på ett automatiserat system där en kamera registrerar om någon kör mot rött. Mats Järlström överklagade boten eftersom han ansåg sig ha upptäckt ett systemfel då Laurie kört mot rött i endast 0,12 sekunder, rapporterar The Register.

Enligt Järlström består systemfelet i att den nuvarande formeln för gult intervall inte tar hänsyn till scenarier där föraren närmar sig korsningen och saktar ned för att svänga. Bara en liten justering uppåt skulle medge att förare i lugn takt kan svänga i korsningen under det gula intervallet utan att behöva riskera att köra mot rött. Nuvarande formel, anser Järlström, gör att förare inte hinner svänga i korsningen mellan det att trafiksignalen slår om till gult och tills att den slår om till rött.

Fick först böter

Mats Järlström förlorade målet i första instans 2014 efter att domstolen kommit fram till att Järlström praktiserat som ingenjör utan en delstatlig licens. Då Järlström tog upp detta med Oregons styrelse för licensiering för ingenjörer och lantmätare (State Board of Examiners for Engineering and Land Surveying) inledde styrelsen en utredning av Järlström och bötfällde honom på 500 dollar för att ha praktiserat som ingenjör utan licens. Tidigare i år dömde dock en federal domare till Järlströms fördel eftersom Oregons regler anses bryta mot den amerikanska konstitutionen.

Efter den federala domarens dom har Järlström inte bara fått tillbaka sina böter (hustrun Laurie har dock fått betala sina böter), får titulera sig ingenjör och fått tillbaka premien som togs bort från hans bilförsäkring, utan dessutom fick han nu möjlighet att driva ett ärende hos det internationella standardiseringsorganet ITE (Institute of Transportation Engineers) som bland annat ger ut rekommendationer för hur trafiksignaler ska fungera i 90 länder. Denna standard bygger på en formel som togs fram 1960, som för övrigt ersatte en formel från 1920, även den gången efter en orimlig rödljuskörning.

Intervallet bör justeras

Tillsammans med andra ingenjörer och jurister har Järlström drivit ett ärende hos ITE för att få till stånd en ändring av formeln för trafiksignalernas gula intervall. I somras drog gruppen sitt ärende inför en ITE-panel och panelen har sedan dess beslutat att intervallet bör justeras. Ärendet kommer att presenteras för ITE:s styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet tidigt nästa år. Mats Järlströms förslag till ny formel kommer innebära att trafiksignalernas gula intervall förlängs från 3,2 sekunder till 4,5 sekunder givet samma ingångsvärden. Det exakta tidsintervallet kan dock variera enligt andra omständigheter, men generellt kommer tiden för gult att förlängas.

Läs också:
NULL - Inte den smartaste registreringsskylten i USA
Tog med sig lösenordet i graven – 1,2 miljarder av kundernas pengar borta