Svenska folket förs medvetet bakom ljuset av de svenska myndigheterna som låter sig styras av industrins intressen, samtidigt som både människor och olika studier vittnar om mobilstrålningens negativa effekter.

Det menar Mona Nilsson som är miljöekonom och frilansjournalist och som har skrivit och forskat kring ämnet 3g- och gsm-strålning under flera år. Nu har hon, tillsammans med medförfattaren Marica Lindblad, samlat artiklarna i boken Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället som kommer ut i maj.

På vilket sätt förs allmänheten bakom ljuset?
- Myndigheterna berättar inte sanningen om det vetenskapliga läget, och den lilla klick av forskare som väljs ut att sitta i med i de paneler som ska vara rådgivande är inte objektiva, utan har bindningar till industrin eller har en på förhand garanterad okritisk uppfattning. Det finns ett stort antal forskare som är kritiska och som varnar för hälsorisker med mobilstrålning men som aldrig bjuds in.

- Det finns faktiskt i dag inte en enda studie som visar att långtidsexponering för strålning från 3g- eller gsm-basstationer inte är skadlig. Informationen som ges av exempelvis Statens Strålskyddsinstitut, SSI, är osann och vilseledande eftersom SSI ger sken av motsatsen och inte ärligt berättar om de resultat som visar mobilstrålningens negativa hälsoeffekter.

Mona Nilsson menar också att beslutet år 2000 att bygga ut 3g-nätet kan liknas vid en tjurrusning. Att det var ett mycket ogenomtänkt beslut.
- Dels finns det inte någon utbredd efterfrågan på 3g-tjänster och dels fattade man beslut om en 3g-utbyggnad som ska täcka nästan hela landet utan att en enda studie över hur 3g-strålningen kan påverka oss genomförts. Först tre år senare, 2003, kom den första studien.

Studien som kom 2003 genomfördes vid forskningsinstitutet TNO i Holland och blev mycket uppmärksammad. Den visade inte alls att 3g-strålning är ofarlig, utan visade tvärtom att testpersonerna som utsattes för strålning som låg långt under gränsvärdena upplevde yrsel, ont i bröstet och svaghetskänsla efter bara 15 minuter.

Varför får inte de kritiska rösterna komma till tals tror du?
- Man kan ju konstatera att det står ofantliga summor på spel och det ligger nära till hands att tro att trycket från bolag som Ericsson är stort. Industrin vill naturligtvis ha fri tillgång till att utnyttja tekniken.

Mona Nilsson pekar dessutom i sin bok på studier som tyder på att 3g är värre än gsm. Hon anser också att de gränsvärden som i dag satts är helt uppåt väggarna, eftersom de endast skyddar mot den akuta effekten av strålningen. Hon menar att problemet är vad som händer efter en långvarig exponering och hon säger att det nu dyker upp allt fler exempel på personer runt om i världen som drabbats av problem till följd av att de utsatts för strålning från antenner för mobiltelefoni.

Är du orolig för egen del?
- Självklart, inte minst som småbarnsförälder. Vi utsätts ju för tvångsexponering av höjda nivåer av strålning dygnet runt. Barnen är den första generation någonsin som utsätts för så höga nivåer av mikrovågor. Risken är stor att vi bygger fast oss i något som kommer att medföra stora kostnader för samhället - både ekonomiska, mänskliga och miljömässiga.

Mona Nilsson är mycket upprörd över vad hon ser som ett maktmissbruk från myndigheternas och politikernas sida när de så konsekvent avfärdar människors oro för strålningsriskerna.
- I Sverige är en mycket hög andel av befolkningen både utbildade och pålästa och dessa ska inte få en klapp på huvudet och avfärdas som ”oroliga”. Detta oskick som bland annat våra politiker ägnar sig åt visar på en förfärlig klyfta mellan makten och människorna.

Vad tror du kommer att hända i framtiden?
- Till slut blir högen som sopats under mattan så stor att man snubblar på den, och de ansvariga kommer att bli tvungna att krypa till korset. Jag blir inte heller förvånad om vi får se skadeståndsprocesser i USA gällande mobilstrålning som liknar dem som ABB råkat ut för gällande asbest.