Få branscher har vuxit så kraftigt de senaste åren som den som säljer sökmotormarknadsföring. Allt större andel av reklamkakan läggs på sök, och det finns inga tecken på avmattning. I år räknar Institutet för reklam- och mediestatistik med en tillväxt på 70 procent. Det är egentligen bara en sak som talar emot branschen: dess skamfilade rykte.

Den senaste tiden har skriverierna om skumraskmetoder bland sökmotormarknadsförare, så kallade SEO-konsulter, nått långt utanför branschpressen. Sajter har åkt ur, eller riskerat att åka ur, sökmotorernas index för att konsulterna använt sig av metoder som inte sökmotorföretagen tillåter. Kunder har dragit öronen åt sig och branschens rykte har försämrats.

Men hur ser det egentligen ut i SEO-branschen idag? Är det en fiffel och båg-bransch eller håller man på att städa upp i leden? Vi har tagit pulsen på sökmotorbranschen idag – en bransch som sakta håller på att mogna.

Ett ord som ofta nämns när problemen med sökmotorbranschen diskuteras är etik och bristen på den. Men när man pratar om etik i sökmotorbranschen finns det ett par olika begrepp som man bör hålla isär. Först har vi affärsetiken. Den handlar om att konsulten ska berätta för sina kunder vad hon gör. Om konsultbolaget använder metoder som bryter mot sökmotorernas riktlinjer ska kunden få veta det. Det är ju kundens hemsida som riskerar att åka ur sökindexet, och kundens affärsverksamhet som då kan lida skada.

Det andra etikbegreppet handlar om relevansetik: att positionera en sajt mot ett relevant ord. Säljer man bildäck ska man positionera sajten mot ord som är relevanta för den verksamheten, inte mot ord som bredband eller porr.

Hög trafik med irrelevanta länkar

Ett exempel där det brister i både affärsetik och relevansetik är Nisses Bildäck AB. Nisse betalar en SEO-konsult för att leverera 10 000 träffar till hans hemsida. Det rimliga vore då att SEO-konsulten optimerar Nisses sajt för att ranka högt på sökbegrepp som är relevanta för hans bildäcksfirma: vinterdäck, begagnade bildäck, bildäck Göteborg och så vidare. Men SEO-konsulten vet att Nisse inte kan ett jota om sökmotoroptimering och bestämmer sig för att tjäna lite snabba pengar. Han skapar ett gäng sidor som kastar in trafik på Nisses sajt, och optimerar dem mot sökord som teenage girls, Britney Spears, nude och free porn.

Det kommer massor av besökare till Nisses sajt, och han får snabbt de 10 000 besök han betalat för. Fantastiskt, tycker Nisse. Ända tills han märker att inte en endaste besökare har köpt bildäck. De som klickade sig fram till hans sajt var ju ute efter porr, inte bildäck. Och Nisses pengar har gått rakt ner i sjön – eller snarare, i SEO-konsultens ficka. Som pricken över i upptäcker Google att Nisses sajt använder sig av metoder som strider mot sökmotorns regler, och kastar ut den från sökindexet. Nisses sajt kan nu inte hittas av potentiella kunder via sökmotorn över huvud taget.

Exemplet med Nisse är teoretiskt, men inte ett helt osannolikt scenario om du har dålig kunskap och en stor portion otur. Anledningarna till att oseriösa konsulter kunnat göra affärer som dessa är flera: dels är sökmotorbranschen omogen, dels är kunskapen hos köparna ofta mycket låg. Urban Lindstedt har skrivit en bok om sökmotoroptimering och hans erfarenhet är att många företag är missnöjda med sin SEO-konsult.
– De tycker inte att det ger det resultat de väntat sig. Kanske har SEO-företagets säljare lovat lite för mycket, eller så har kunden en orealistisk bild av vad sökmotoroptimering ger, säger Urban Lindstedt.

Det är svårt att beställa en tjänst man inte förstår, och lätt att bli lurad. Konsulter som den Nisse anlitade är anledningen till att sökmotorbranschen har fått dåligt rykte. Men det finns de som kämpar för att tvätta branschens rykte rent – och lyckas de kommer Nisses blåsning att bli ett minne blott.

Branschen söker godkännande

Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar branschens största aktörer i Sverige, Relevant Traffic, Jajja och Webanalys, för att bygga upp en kvalitetsstämpel för sökoptimeringstjänster. Genom att tredje part granskar företagens affärer ska kunderna kunna lita på att allt går rätt till och att de får vad de betalar för. Tredje part är Tidningsstatistik, TS, som har mångårig erfarenhet av revision i mediebranschen. TS uppgift blir att se till att kunder inte blir lurade.
– Behovet är enormt eftersom det är en svår bransch att vara köpare och leverantör i, säger Mattias Kellquist, vd på sökkonsultföretaget Jajja Communications.

Steg ett för kvalitetsstämpeln från TS var att granska siffrorna: att SEO-konsulterna levererade vad de sa. Detta är i princip samma tjänst som TS levererar till tidningsbranschen, där man som en garanti för annonsörerna mäter upplaga och hur många som läser olika tidningar.

I steg två, som togs i fjol, gick man ett steg längre: man lät även företagens kundpolicy ingå i revisionen. Genom intervjuer med kunderna säkerställer man att affärsetiken är bra – att företagen får vad de har betalt för, och att de får veta vad de får för sina pengar.

Nu är ett tredje steg på gång: TS ska även granska arbetsmetoderna. De sökoptimerare som har godkänts av TS kommer i framtiden att ha förbundit sig till att enbart använda metoder som sökmotorerna tillåter – och TS kommer att granska att det stämmer.

I arbetsmetoderna kommer ytterligare en typ av etik in, den som handlar om huruvida man ska följa sökmotorernas riktlinjer eller ej.

Inte olagligt – men oetiskt

Brösttonerna har ibland blivit ganska kraftiga i debatten, där de metoder som sökmotorerna inte tillåter mer eller mindre utmålats som olagliga. Så är naturligtvis inte fallet. Att lägga upp en sajt som strider mot sökmotorernas riktlinjer är inte olagligt – reglerna har satts upp av stora kommersiella företag som Google, Yahoo och MSN, inte av någon myndighet eller granskningsnämnd. Däremot kan sökmotorerna ta sig rätten att utesluta de sidor som inte följer de regler de har satt upp, vilket kan få tuffa konsekvenser för sajtägaren.

Anledningen till att sökmotorerna över huvud taget har regler är att det pågår en strid mellan de som skapar sökmotorns hemliga recept och de som optimerar hemsidor. Sajtoptimerarna vill ranka högt, medan sökmotorernas personal vill bygga motorer som ger så relevanta sökresultat som möjligt.

Eftersom Google, Yahoo, MSN och andra sökmotorer inte klarar av att sortera ut och välja bort sidor som enbart byggts för att ranka högt, snarare än för att bli lästa av vanliga besökare, har man helt enkelt bestämt sig för att de specialbyggda sidorna inte är tillåtna. Använder man sig av dem kan man bli utslängd.

Varför använder man sig då av de metoder som inte är okej enligt Google, Yahoo och MSN? Det handlar om pengar. I fallet med Nisses Bildäck ovan handlade det om att SEO-konsulten ville tjäna snabba pengar. I andra fall kan det vara Nisse som själv väljer att lägga upp så kallade cloakade sidor, som är hårt optimerade och kan göra att han hamnar högst upp när någon söker efter vinterdäck på Google. En hög placering på Google kan ge sköna slantar i form av fler kunder och ökade intäkter.

Men det kan också handla om att kunden inte vill låta sökmotoroptimeraren göra några ändringar på hemsidan. Om Nisse inte vill att SEO-konsulten ska in och pilla med hans sajt blir en extern lösning det enda alternativet för att nå resultat.

Att gå emot Googles riktlinjer är alltså inte olagligt, men det innebär ett risktagande. Dock har risken för en svensk sajt att bli utkastad historiskt varit mycket låg. Google har haft starkt fokus på engelskspråkiga sidor, och den nordiska marknaden har inte fått någon större uppmärksamhet.
– Det har varit Vilda västern i Sverige i och med att Google och andra stora sökmotorer inte har haft någon koll. Sökmotoroptimerare i Sverige har kommit undan med saker de aldrig kommit undan med i USA, säger sökexperten Urban Lindstedt.

Fokus på icke-amerikanska sidor

Men det verkar som att Google kommer att skärpa kollen av de svenska sidorna. Matt Cutts, som är anställd vid Google sedan många år tillbaka och som genom sin blogg blivit något av en talesman för företaget, skrev på sin blogg i januari att Google gör en satsning på kontrollen av utländska sidor i år.

Och som ett brev på posten åkte BMWs tyska sajt ur Googles index i februari för att ha använt sig av dörrsidor och nyckelordsspamming på sin sajt. Händelsen fick stor uppmärksamhet internationellt.

Urban Lindstedt tror att just dörrsidor är det största problemet i Sverige idag.
– Vissa konsulter säljer trafik med hjälp av dörrsidor istället för att arbeta på kundernas egna sajter. Dörrsidor kan aldrig ge långsiktig trafik, säger Urban Lindstedt.

Det vanligaste brottet mot sökmotorernas riktlinjer tror han dock är länkfarmar. Länkfarmar innebär att man lägger upp ett stort antal länkar till andra företags sidor. I Sverige har bland annat SEO-företaget Altus använt sig av denna metod. Internetworld avslöjade i november att Altus lagt ut länkar till andra kunder från auktionsföretaget Bukowskis sajt, bland annat till sexbutiker, vilket Bukowskis varken kände till eller uppskattade.
– Vissa konsulter använder sina kunders sidor som länkfarmar, eftersom länkar är a och o för att ranka högt. Man riskerar inte att åka ur index, men jag skulle vara tveksam till att exempelvis hjälpa konkurrenter på detta vis eller företag som jag inte har något intresse av att länka till, säger Urban Lindstedt.

Söker efter regelbrytarna

Så sent som i mars gick Googles Matt Cutt ut och uppmanade på sin blogg folk att skicka in tips på sajter som strider mot ­sökmotorreglerna. Och Johan Kinnander, chef för Google i Norden, håller inte alls med om att man kommer undan med att strida mot reglerna i Sverige.
– Det stämmer absolut inte. Vi har team som jobbar med det dygnet runt på alla språk. Tidigare har sökoptimerare på mer omogna markna­der, som den nordiska, kunnat göra saker som man inte kunnat på mer mogna marknader. Men nu har man mycket mer koll.

På de SEO-företag Internetworld har talat med tycker man inte att det är någon bra idé att ha sidor som strider mot sökmotorernas regler. Man förespråkar istället att jobba långsiktigt genom att följa riktlinjerna. Visst kan man ­vinna på att hamna högt i sökmotorerna, men om du sedan blir utkastad kan du förlora desto mer. De­visen är att jobba med sökmotorerna, inte mot.
– Förra sommaren bytte vi affärsmodell. Vi fokuserar nu på att hjälpa våra kunder att bli helt etiska. Att bygga en affärsverksamhet på metoder som är tillåtna och på långsiktigt samarbete lönar sig i längden, säger Carl-Henrik Borg, vd på Webanalys.

Omställningen innebär att Webanalys nu lägger mer fokus än tidigare på att optimera kun­dernas sajter och skriva om dem, istället för att lägga upp externa sidor som genererar trafik. Carl-Henrik Borg understryker dock att Web­analys aldrig spammat sökmotorerna med irrelevanta sökord – de dörrsidor som företaget använt på senare år har haft ett innehåll som stämt överens med de sidor de genererat trafik till.
Nikke Lindqvist är en välkänd bloggprofil inom SEO och jobbar även själv med sökmotor­optimering som en del av sin sajtbyggarverksamhet sedan många år tillbaka. Han tror inte alls på att sökoptimerarna nu skulle vara rumsrena.
– De ägnar sig fortfarande åt de fula metoderna fullt ut. Anledningen tror jag är att de inte blir utsläppta på kundernas sajter och då väljer de att göra en cloakad sajt istället. Jag pratar med blåsta kunder i stort sett dagligdags, kunder som insett vad det är de köpt och att de har riskerat sina egna sajter.

Cloakade sidor fortfarande uppe

Och det finns vissa belägg för vad Nikke Lindqvist säger. Det ligger fortfarande sidor ute som strider mot sökmotorernas regler – bland annat cloakade sidor, hårt optimerade sidor som är skrivna enbart för sökmotorerna. När en besökare går till sidan skickas han automatiskt vidare till företagets riktiga sajt och ser aldrig den cloakade sidan. Om man har en sådan sida på sin egen domän är det ett kristallklart skäl till att bli utkastad från sökmotorerna. Detta var vad som hände tyska BMW i februari. Men de sidor som ligger ute idag finns på externa domäner, att de ligger på kundens egen sajt som i fallet med BMW är relativt ovanligt. Enligt Web­analys, som har en del sådana sidor ute på externa domäner, handlar det om sidor som ännu inte blivit utrensade.
– Det ligger en del kvar som vi håller på och avvecklar. Det går inte på en dag till en annan att få bort alla sidorna ur sökmotorerna, säger Carl-Henrik Borg.

Om det stämmer att sidorna är på väg att rensas bort återstår att se – facit ligger kanske ett år framåt i tiden. I dagsläget finns egentligen ingen anledning att tvivla på vad företagen säger, om man betänker att det är Webanalys, Jajja och Relevant Traffic som själva drivit fram arbetet med att skaffa en granskande tredje part och skapa regler om att man måste följa riktlinjerna för att godkännas av TS.

Förhandlat om kundavtalen

På Webanalys har man arbetat intensivt med att omförhandla alla sina kundavtal. Det kostar nämligen mer att arbeta enligt sökmotorernas riktlinjer. Att gå in på varje kunds sajt och optimera den för sökmotorerna är ett mer tidskrävande och därmed dyrare arbete än att lägga upp exempelvis en dörrsida för att driva trafik.
– Vi har omförhandlat i princip alla våra kunder det senaste året. En del kunder har sagt upp sig, andra har utökat istället. De är medvetna om att det här handlar om insats och tid. Om man be­talar 8000 kronor för att få en viss trafik får du kanske 7-8 timmars jobb. Då kommer du bara till en viss nivå. För att nå en kvalitativ närvaro i sökmotorerna krävs ett mycket större grepp, säger Carl-Henrik Borg.

Web­analys vd sticker inte under stol med att Webanalys, som så många andra företag, använt sig av metoder som idag inte är tillåtna av sökmotorerna. Han berättar öppet om företagets kursändring mot en helt etisk linje, men framhåller också att det är skillnad mellan olika dörrsidor och cloaking­sidor. Och att det har funnits goda skäl att använda sig av dessa ibland – exempelvis när en sajt är skriven i Flash.

En sökmotorspindel har problem med att läsa en Flash-sajt, och tidigare har man löst det genom att lägga upp en optime­rad sida för sökmotorernas räkning, som för en vanlig besökare leder direkt till original-sidan i Flash. Men när Webanalys har gjort sådana sidor har de alltid hållit sig till innehållet på originalsidan, skrivit riktiga texter istället för att bara spamma med nyckelord – de har inte försökt lura sökmotorn, menar Carl-Henrik Borg. Påståendet stäm­mer överens med de av Web­analys ­cloakingsidor som Internetworld har hittat.
– Det viktiga är att de innehåller rätt information och att man kommer till rätt ställe. Allt annat är förkastligt. Men så många har missbrukat förtroendet med den här tekniken att Google dragit alla över en kam och sagt att vi måste sluta med den metoden, säger Carl-Henrik Borg.

Dessutom bör man ha i åtanke att många av de metoder som Google idag rynkar på näsan åt tidigare var fullt tillåtna.
– Vi har funnits sedan andra halvan av 90-talet och visst ligger några av de tekniker vi jobbade med på den tiden idag i gråzonen. Däremot vill jag inte hävda att vi brutit mot några guidelines, säger Magnus Svanblom, vd på Relevant Traffic.

Metoderna förändras gradvis

En stor del av Relevant Traffics verksamhet bygger på försäljning av sponsrade länkar, och SEO-biten är en mindre bit. SEO-tjänsterna säljs per timme, inte utifrån levererad trafik. Enligt Magnus Svanblom har uppdateringarna av företagets arbetsmetoder och produkter skett löpande under lång tid. De metoder som idag ogillas av sökmotorerna slutade företaget använda innan de förbjöds.
– Det har inte varit något Bing Bang, "nu är det måndag, nu lägger vi om hela produktfloran". Det kan man få en känsla av att det varit för andra. Vi har uppdaterat vårt erbjudande i takt med att marknaden mognat. Och sökmotorerna har blivit mycket tydligare i sin kommunikation – ju tydligare riktlinjer, desto tydligare blir det för oss hur vi ska ha en kontinuitet.

På Jajja Communications har man liksom Webanalys slutat använda metoderna i gråzonen sedan förra sommaren. Det var i samband med att Googles riktlinjer stramades upp, i samma veva som den omtalade Bourbon Update – en omfattande uppdatering av algoritmerna i Googles sökmotor. Efter Bourbon Update fungerar dörrsidor inte heller lika bra, berättar Jajjas vd Mattias Kellquist.
– Alla branschens aktörer har jobbat med dörr­sidor och cloaking. Men idag har vi samma syn, man ska inte jobba med externa lösningar.

Men helt säker på att SEO-konsulterna satt upp strålkastare i den skumma gränd som sökmotoroptimeringen har varit kan man inte vara förrän TS revision av arbetsmetoderna drar igång. Och Johan Kinnander på Google känner sig inte säker på att revisionen blir pålitlig.
– Jag tycker att det är jättebra. Men min fråga är: vad har TS för kunskap idag för att kunna bedöma kvaliteten på sökmotortrafik, vad står stämpeln för? Det låter finfint, jag hoppas bara att det finns kunskaper som klarar av bedömningen, säger Johan Kinnander.

TS affärsrådgivare för digitala medier, Per-Olof Sundqvist, säger att han förstår att Johan Kinnander ifrågasätter TS kompetens på området.
– Vi ska öka den kompetensen, annars är det inte bra. Vi har en fantastisk revisionskompetens och kompletterar detta med teknisk kompetens i form av nätverk och egna konsulter. Det här initiativet borde applåderas, för det finns inte i något annat land. Jag tycker Google borde hurra för det här, säger Per-Olof Sundqvist.

Enligt honom har TS blivit kontaktat av fler SEO-konsulter som även de vill bli reviderade och få TS kvalitetsstämpel. TS-gruppen, bestående av TS, de tre största sökoptimerarbolagen och representanter från annonsköparsidan och mediebyråer, har dock beslutat att ett krav på reviderade företag är att de är aktiebolag, för att sålla bort de minsta aktörerna.

Ett av de bolag som anmält sitt intresse för att revideras av TS är Altus – företaget som länkade till sexbutiker från Bukowskis sajt och som även polisanmälts för bedrägeriförsök. Enligt Altus vd och grundare John Eriksson har bolaget ändrat sina arbetsmetoder sedan årsskiftet.
– Vi har tidigare haft tekniker som legat i gråzonen. Men vi beställde en revidering från TS strax innan jul. Vi vill verka för våra kunders bästa och inte utsätta dem för någon risk. Det är viktigt i en bransch som har oseriösa aktörer, säger John Eriksson.

Men ni på Altus har ju själva ansetts vara en oseriös aktör?
– Själv tycker jag inte att vi arbetat mer oseriöst än andra stora aktörer som Jajja och Webanalys, säger John Eriksson.
Det Altus uppmärksammats för, bland annat i fallet med Bukowskis, är länkfarmar. John Eriksson vill dock kalla dessa för länknätverk. Altus har utan kundernas kännedom eller godkännande lagt upp länkar mellan kundernas sajter. John Eriksson medger att de inte varit tillräckligt tydliga och uppger att Altus nu helt slutar använda länkfarmar eller "länknätverk". De kommer fortfarande att länka mellan kundernas sidor, eftersom länkar är så viktigt för att ranka högt i sökmotorerna, men nu ska det göras via öppna länksidor och efter kundernas godkännande.

Per-Olof Sundqvist kan mycket väl tänka sig att släppa in Altus under TS vingar, trots deras fläckiga bakgrund. Och den revision som TS genomförde i början av året visar att de nu arbetar i linje med TS krav.
– Vi välkomnar Altus om de är beredda att följa de här reglerna. Det är bättre att de kommer med, då är det lättare att få dem in i samma led och då har de ett öga på sig. Du får inte vara dopad – vi är domare och håller reda på att spelet kan fungera, säger Per-Olof Sundqvist.


Metoderna som sökmotorerna ogillar

Använder du eller din SEO-konsult dessa metoder på din hemsida riskerar du att den kastas ur sökmotorernas index.

Dörrsidor
En dörrsida fungerar som en ingångssida till en kategori eller en viss del av sajten och är inte nödvändigtvis dålig. Men en hårt optimerad dörrsida som länkar till den riktiga sajten och bara existerar för att höja rankningen, inte för att läsas av besökarna, uppskattas inte. Sökföretagen betraktar detta som ett sätt att försöka luras.

Cloakingsida
En cloakingsida är uppbyggd som en dörrsida. Den huvudsakliga skillnaden är att cloakingsidan kastar besökaren direkt vidare till den riktiga sajten. En vanlig besökare märker inte att cloakingsidan existerar, den är bara synlig för sökmotorerna. Därför anser sökmotorföretagen att cloaking är att lura sökmotorn – de vill bara indexera "riktiga" sidor, sidor skrivna för besökare.

Och även om din riktiga sajt inte kastas ur indexet, bara cloakingsajten om den ligger på en annan domän, kan förlusten bli stor: Om du betalat en SEO-konsult pengar för att göra cloakingsajten går ju investeringen helt förlorad samma sekund den kastas ut.

Nyckelordsspammande
Att spamma nyckelord innebär att man överanvänder de ord man vill optimera sin sajt mot. Sökmotorn vill att texten ska vara skriven för en vanlig besökare, inte för en sökmotor. Skriver du "Välkommen till Nisses billiga bildäck vinterdäck bra däck bildäck göteborg" och så vidare kommer det inte att uppskattas av sökmotorerna. En vanlig variant är att dessutom försöka dölja den nyckelordsspammande texten för besökaren.

Länkfarmar
Länkfarmar är sidor som innehåller en stor mängd länkar och enbart skapas för att höja de länkade sidornas rankning i sökmotorerna. En variation är länkutbyten mellan irrelevanta sajter, exempelvis att en SEO-konsult länkar sina kunder till varandra. Orsaken till att länkfarmar produceras är att länkar är en viktig faktor när sökmotorerna bedömer en sajts relevans och status. Länkfarmar kan kombineras med olika metoder för att gömma länkarna, se nedan.

Osynliga/dolda länkar
Att ha osynliga länkar innebär att du lägger upp länkar där texten har samma färg som bakgrundsfärgen på sidan, så att de inte syns. Dolda länkar görs utifrån samma princip: där ser länktexten likadan ut som texten omkring så att besökaren inte märker att det är en länk. Osynliga och dolda länkar används av samma anledning som länkfarmar – för att ingående länkar är en viktig faktor för att rankas högt i sökmotorerna.


Så väljer du rätt seo-konsult

> Följ vanliga upphandlingsregler - ta referenser.

> Ha ett ordentligt snack med konsulterna om vilka metoder de använder. Ta med dig en tekniker eller en webbkunnig person om du inte kan området själv. Är det ett seriöst företag ska det hålla sig inom gränserna och bygga långsiktig trafik. Annars finns risken att du åker ur index och det kan vara en katastrof, även o

  • m du kan komma tillbaka inom några månader.

Ställ dessa frågor till SEO-konsulten:

  • Vad kommer ni att göra på sajten?
  • Kommer ni att skaffa ingående länkar?
  • Kommer jag att behöva länka ut? Om ja, till vilken typ av företag?

> Se till att få en skriftlig garanti på att konsultföretaget följer sök­motorernas regler. Om din sajt åker ur index drabbas du, inte ­sökmotoroptimeraren.

> Fundera på om det är okej att din sajt länkar till andra företag, och i så fall vilka. Konkurrenter? Företag i andra branscher?

> Ha realistiska förväntningar på vad sökmotoroptimering kan ge. Anlita inte någon som lovar dig en viss placering i index. Och räkna inte med att mer än 20 procent av din trafik ska komma från sökmotorerna.

> Ta reda på vad man egentligen får betala för den trafik som optimeringen genererar, och ställ det mot vad det hade kostat med marknadsföring. Med facit i hand ska man kunna se hur mycket det kostat och att man har rimliga prisnivåer.

> Anser du att sökmotortrafiken är affärskritisk bör du bygga upp kunskaperna internt och göra optimeringen inhouse. Ser man det bara som en hygienfaktor ska man ta in en konsult. Men har du inte 10 000-tals kronor att lägga på det här är det bättre att göra det själv. Att jobba med titeltaggar klarar vem som helst.

Artikeln publicerades ursprungligen i Internetworld nummer 4/2006. Du kan prenumerera på tidningen här.

Fakta

Priset på sökmotoroptimering kan variera stort beroende på hur stor sajten är och hur mycket man vill göra. Är det flera webbplatser på flera olika språk som ska optimeras stiger förstås prislappen. Här är några prisexempel:

Jajja Communications har paket som kostar från 10 000 kronor upp till 100 000 kronor.

Webanalys lösningar kostar från 75 000 kronor upp till flera hundra tusen beroende på omfattning.

Relevant Traffic tar betalt per timme och uppger att en normalstor hemsida vanligtvis kostar 50 000-100 000 kronor och att de normalt inte erbjuder konsulttjänsten för mindre än 25 000 kronor.

Altus tar istället betalt utifrån hur många sökord man vill positionera sig mot, från 4 900 kronor för fem sökord till 95 000 kronor för 200 sökord.