En amerikansk satellit som ägs och används av Directv, som i sin tur ägs av AT&T, riskerar att explodera i omloppsbana på grund av ett batterifel, rapporterar Spacenews.

Enligt en ansökan till USA:s myndighet för etermedier, FCC, ska felet bero på en avvikelse som resulterat i oreparerbar värmeskada på batteriet.

Directv har nu en månad på sig att flytta sin Spaceway-1-satellit av Boeing 720HP-modell från dess nuvaranda omloppsbana. I det fall att satelliten exploderar så riskerar det att även förstöra andra satelliter.

I dagsläget har Directv stängt av satellitens batterier och styr den i stället med hjälp av energi från dess solpaneler. I februari kommer satelliten dock att gå in i jordens skugga och kommer bara kunna styras av batterier.

Directv vill därför skicka ut satelliten 300 kilometer från sin nuvarande geostationära omloppsbana före den 25 februari där den kan gå sönder utan att påverka andra satelliter.

I sin ansökan till FCC ber Directv om tillåtelse att få göra detta utan att behöva dumpa satellitens kvarvarande bränsle, vilket annars är ett krav just för att minska risken för en explosion. Något som företaget inte ser som en möjlighet eftersom det vanligtvis tar flera månader.

Läs också: Spacex-raket sprängdes som planerat