Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) har nu tagit fram ett formellt säkerhetsdirekt som förbjuder Airbus 350-piloter från att placera kaffe och annan vätska i närheten av känslig elektronik i cockpiten, rapporterar The Register.

Säkerhetsdirektivet defineras i form av en vätskefri zon i cockpiten där det är förbjudet med vätska och som även uppmanar till säkerhetsåtgärder vid eventuella fall av oavsiktligt spilld vätska på känslig utrustning.

Orsaken till förbjudet anger Easa är två rapporterade händelser där kaffe, respektive te, spilldes ut och resulterade i att flygplanets motorer stängdes av oavsiktligt en tid därefter, varpå de inte kunde startas igen.

Vid både tillfällena genomförde besättningen en omläggning av kursen och landade säkert. Easa vill nu undvika att det sker en tredje gång.

Läs också: Boeing 737-bugg gör cockpit-skärmar svarta vid vissa landningsbanor