Svalbard tycks populärt bland dem som vill bevara saker för lång tid framöver. Sedan flera år härbärgerar Svalbard projektet Global Seed Vault som bevara frön från kulturväxter från hela världen. Github, den mycket populära lagrings- och projektplatsen för öppen källkod, vill inte vara sämre utan driver ett projekt som syftar till att bevara öppen källkod för lång tid framöver.

All kod som är publicerad under en öppen licens kommer inte att bevaras, men Github väljer ut de viktigaste projekten, och dit hör förstås Bitcoin Core som utgör infrastrukturen i bitcoin och är den mjukvara som alla noder i bitcoinnätverket kör. Bitcoin Core är också en av de mest aktiva projekten på Github, skriver Coindesk.

Det Github i praktiken gör är att ta en ”snapshot” av koden, kopiera den på filmrullar, lägga dessa filmrullar i stålbehållare som i sin tur placeras i en övergiven kolgruva 250 meter under jord. Allt som allt ska detta borga för att koden bevaras i minst 1000 år. Enligt Githubs tidsplan är ”begravningen” planerad till sent i april.

Bitcoin är inte det enda projektet inom kryptovaluta som kommer att bevaras av Github, faktum är att de flesta kryptovalutor kommer att bevaras, inklusive exempelvis Lightning Network och Ethereum. Githubs bevarandeprojekt stöds också av Internet Archive, Long Now Foundation och ett antal forskare inom historia och antropologi.

Läs också:
Github lanserar app för Android och IOS
Warren Buffett: ”Kryptovalutor är värdelösa”