För varje år som går skjuts det upp allt fler satelliter, något som i sin tur utgör ett potentiellt hot för framtidens rymdfart. Med tiden blir det nämligen mer och mer skrot i omloppsbana runt jorden, ett fenomen som kallas för Kesslersyndromet.

Nu har den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC) uppdaterat sitt regelverk, vilket innebär att det ska ställas hårdare krav på företag som vill skicka upp nya satelliter.

Bland annat kommer operatörerna att behöva redogöra för hur de tänker minska risken för att det skapas mer rymdskrot och om satelliterna kommer att återinträda i atmosfären eller ej. De kommer även behöva meddela FCC om någon form av vätska läcker ut.

Enligt The Register är det första gången på 15 år som regelverket ändrats. Från början var det tänkt att ännu hårdare krav skulle ställas, men vissa föreslagna ändringar fick stryka på foten i sista stund.

Läs ävenNasa planerar att bygga jätteteleskop på månen