Tekniska krav som prestanda och batteritid har de flesta koll på när de ska köpa nya arbetsverktyg. Men något många missar är att kolla upp hur miljövänlig datorn är.

– Det finns en stor möjlighet att påverka miljön genom den hårdvara vi väljer, säger Helena Kappen.

Vad innebär det då att en dator är hållbar? Och hur kan man jämföra hur miljövänliga olika datorer är?

Tre saker är viktiga att titta på:

1. Den totala energiförbrukningen, TEC

TEC står för total energy consumption och anger den energi som förbrukas under en produkts livstid. Förutom att titta på energiförbrukningen vid användning mäter man bland annat även hur mycket datorn förbrukar i viloläge.

2. Koldioxidutsläppen, PCF

De totala koldioxidutsläpp som en dator orsakar mäts i PCF, product carbon footprint. Koldioxidutsläppen är i dag den enskilt största orsaken till den globala uppvärmningen. PCF visar produktens totala klimatavtryck och tar hänsyn till bland annat tillverkning, transport, förpackning och användning.

3. Farliga kemikalier

Många datorer innehåller kemikalier som är farliga för både människor och miljö. Tyvärr finns det inget enkelt mått för att jämföra kemikalieinnehållet i olika datorer. Ett sätt är att titta på hur hög kemikalieskatten är. Datorer som innehåller färre farliga kemikalier har ett skatteavdrag på 50 procent, och de allra bästa har ett avdrag på 90 procent.

– Vänd er till tillverkarna och fråga om detta, uppmanar Helena Kappen.

Microsoft har fasat ut ämnen som bly och kvicksilver och begränsat många farliga flamskyddsmedel i sina produkter. De flesta Surface-datorerna ligger därför på den mest miljövänliga nivån med 90 procents skattereduktion.

Hållbara datorer lönar sig

Surface har tagits fram för att både möta de högsta prestandakraven och de tuffaste hållbarhetskraven. Och det är inte bara miljön som mår bättre av hållbara produkter, plånboken gynnas också.

Det viktigaste att veta när du köper en dator

– Eftersom Surface är så hållbar blir andrahandsvärdet väldigt högt. När vi säljer Surface till företag har vi återköpspartners som kan köpa tillbaka datorerna när verksamheten är klar med dem. Allt som krävs är att de är i normalt bruksskick, säger Helena Kappen.

Den dagen en Surface har nått slutet av sin livscykel är produkten återvinningsbar till minst 95 procent.

Siktar på att bli koldioxidnegativt

De flesta företag har i dag hållbarhetsmål och att ha en tydlig miljöprofil blir allt viktigare i konkurrensen. Hårdvara är en viktig faktor att ta med i beräkningen när företag sätter sina interna hållbarhetsmål eftersom datorer står för en del av företagets koldioxidutsläpp.

– På Microsoft hjälper vi till att räkna ut de totala utsläppen samt vilken energiförbrukning som våra produkter genererar, så att man kan få en tydlig bild. Och vi vill gärna att inköpare jämför oss med andra leverantörer, säger Helena Kappen. Microsofts eget hållbarhetsmål är att år 2030 vara ett koldioxidnegativt företag, vilket innebär att man kommer att ta bort koldioxid från atmosfären i stället för att släppa ut. Till år 2050 är målet att ha städat bort lika mycket utsläpp som verksamheten har genererat sedan Microsoft grundades.

Fler tips för att köpa rätt dator