Enligt en undersökning från revisions- och konsultföretaget Pwc, baserad på frågor till 100 större svenska bolag, så är det sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker. Detta samtidigt som ny statistik nu visar att färre än hälften av de större svenska bolagen utbildar sina sommarvikarier i grundläggande cybersäkerhet.

– Det är mycket som ska slutföras inför stundande semestrar och tyvärr händer det allt för ofta att cybersäkerheten hamnar i skymundan. Det finns därför stor anledning att se över sina rutiner både när det gäller tekniska system och medarbetares kompetens inom cybersäkerhet, säger Sam Graflund Wallentin, specialist i cybersäkerhet vid Pwc Sverige i ett pressmeddelande.

– Utbildning i cybersäkerhet nedprioriteras tyvärr inte bara inför sommar och semestrar. I många organisationer ges för få återkommande utbildningar för alla medarbetare. Det behövs även mer specialinriktade utbildningar för till exempel inköpsavdelningar, så att de kan hantera risker kopplade till upphandlingar och outsourcing. 

Förslaget från Pwc Sverige är därför att öka utbidningsinsatserna för cybersäkerhet redan i grundskolan och även erbjuda fler utbildningar i cybersäkerhet även på universitet och högskolor.

Läs också: 300 program i Windows 10 sårbara för dll-attacker