Det är minst tre år sedan vi på IDG senast gjorde en så stor lansering som den idag. Både ny form, nytt publiceringssystem och ny toppnavigering i två olika programspråk.
Mycket har gått väldigt bra och kvar finns en hel del att fixa.
Under dagen har vi fått in ett 80-tal mejl till adressen redesign@idg.se, och dessutom ett hundratal artikelkommentarer. Det här är listan på de vanligste problemen som ni användare upplever. Och kommentarer på hur och när vi kan åtgärda dom.

FORM
Versala begynnelsebokstäver på Sortera Nyheter Efter Ämneområde.
- Förändras närmaste dagarna.

IDG 360 funkar dåligt i Safari
- Utredning pågår och förändring förhoppningsvis i nästa release som kommer att ske om två veckor.

Kommentarerna funkar dåligt i Safari och Konqurer
- Utredning pågår och förändring förhoppningsvis i nästa release som kommer att ske om två veckor.

"Plottrigt", "svåröverskådligt"
- Här får vi ta till oss av kritiken och se om vi kan göra sidan lättare att insupa. Det finns också en risk att man upplever sidan som rörig för att man är så van med den gamla och hur den fungerade att det tar några besök innan man kan försonas med den nya designen.

Senaste nyheter-listan är för kort
- Vi tittar på hur man kan göra den längre utan att förstöra toppen allt för mycket.

FUNKTIONALITET
Drop down-menyerna är för snabba
- Vi kommer att lägga in en halvsekunds fördröjning. Fixas under den närmaste tiden - dock vågar jag inte lova exakt tidpunkt.

Läsarnas namn istället för alias skrivs ut i artikelforum
- Ett fel i mappningen mellan webservicen och medlemsdatabasen som vi beklagar. Bör lösas närmaste dygnen.

Inloggningen strular.
- Har hög prioritet. Bör lösas inom närmaste dygnen.

Men är tvungen att logga in i artikelformumet för varje artikel
- Hänger ihop med inloggningen ovan.

RSS-feeden verkar slänga ut dubletter och femletter i värsta fall.
- Rss:en bytte adress i samband med lanseringen och en redirect ligger på den gamla adressen. Testa att klistra in den nya adressen om du har problem: http://www.idg.se/rss/nyheter

100 senaste har fel tidstämpel
- Identifierat och åtgärdat. Går ut publikt i samband med nästa release om två veckor.

Kunna klicka in direkt på kommentarerna från förstasidan
- Identifierat och önskvärt. Oklart om det kommer med i första releasen.

Toppnavigerinen strular och menyvalen lägger sig bakom i vissa fall (Linux, FF9 till exempel)
- Bör åtgärdas inom närmaste dagarna.

Mest kommenterat saknas.
- Önskvärd funktion som eventuellt kommer med i nästa release. Annars påföljande.

När man klickar på en kommentarslänk i en artikel kommer man inte till den kommentar man klickade på.
- Önskvärd funktion. Oklart om den kommer med i första releasen.

När man svarar på en artikel fylls inte rubiken i
- Önskvärd funktion. Oklart om den kommer med i första releasen.

PRESTANDA
Trögladdat
- Vi har identifierat problem som hänger ihop med nya toppmenyn. Ska vara löst nu.