Lokala myndigheter har nu, efter tio års utvärdering, givit klartecken för en plan att släppa ut över 750 miljoner genmodifierade myggor i Florida Keys under 2021 och 2022, rapporterar CNN

Projektet är tänkt som ett alternativ till att använda bekämpningsmedel för att kontrollera befolkningen av Aede aegypti, mer känd som Gulafebernmyggan. En stickmygga som kan sprida virus som bland annat orsakar gula febern och zika. Myggan har under flera år givit upphov till lokala utbrott i Florida.

Den genmodifierade myggan, kallad OX5034, producerar en kvinnlig avkomma som dör redan i larvstadiet innan den kan växa sig stor nog att bita något. Den manliga avkomman överlever däremot eftersom den inte suger blod och därmed istället kan användas för att fortsätta sprida den genmodifierade befolkningen vidare.

Lokala boenden såväl som miljögrupper har protesterat mot beslutet av flera olika anledningar. Vissa säger att de känner sig som försökskaniner för Frankenstein-liknande teknik medan en miljögrupp oroar sig över att hotade fågelgrupper i området ska påverkas eftersom de äter myggorna. En namninsamling på Change.org som protesterar mot beslutet har i skrivande stund fått in över 230 000 underskrifter.

Läs också: Forskare har lyckats modifiera generna inuti en levande patient