För bara några år sedan sågs det med misstänksamhet på low code-verktyg för systemutveckling. Många var tveksamma till att så enkla verktyg skulle fungera i praktiken. Nu har opinionen svängt och ett bevis på det så gott som något är att analysföretaget Gartner spår att low code-verktyg kommer att användas för mer än 65 procent av all världens systemutveckling redan 2024.

Hur kommer det sig?

Svaret är enkelt. Med low code-verktyg adresseras flera verkligt trängande problem som de flesta företag och organisationer lider av:

  • Backlog vad gäller applikationer och tjänster som behöver tas fram.
  • Svårigheter att rekrytera utvecklare som kan använda traditionella utvecklingsverktyg.
  • Problem för användare att medverka i utvecklingsprocessen, vilket ger mindre ändamålsenliga applikationer.
  • Komplexa applikationer, vilket inte minst öppnar för säkerhetsproblem.

Det finns fler exempel. Rotorsaken till alla problem är helt enkelt på att det tar för lång tid att använda traditionella utvecklingsverktyg som kräver att utvecklarna skriver programkod på en detaljerad nivå.

Klicka här och lär er bygga verksamhetsappar med low code på bara några timmar

Underlättar molnresan

Användarmedverkan i utvecklingsprojekt blir inte bara enklare med enklare utvecklingsverktyg, i vissa fall kan användare till och med bli utvecklare. I vilket fall ökar chansen att applikationer ska bli ändamålsenliga. Ett intressant användningsfall är att bygga applikationer för att ersätta funktionalitet i gamla system, till exempel vid molnmigreringar. Ett annat är att lösa behov som uppstår snabbt och oväntat, vilket varit normen sedan coronapandemin tog fart.

Att använda low code-verktyg är ett bra sätt att digitalisera och att automatisera, och framför allt ett viktigt område att se över när man går mot molntjänster.

Finns det ingen hake, vad gäller low code-verktyg? Tja, 1,5, kanske. Det är uppenbart att man inte alltid kan förvänta sig samma grad av anpassning på detaljnivå, som när man skriver programkoden för lösningarna. Och i vissa fall räcker inte de prestanda som applikationer utvecklade med low code-verktyg kan erbjuda.

De eventuella prestandaproblemen går oftast att bortse från, eftersom det finns behov av en väldigt stor mängd applikationer för vilka prestanda inte är ett problem. Brister vad gäller detaljanpassning kan nog de flesta ta när det går väldigt mycket snabbare och blir väldigt mycket billigare att bygga applikationer.

Så skapar ni behovsanpassade appar säkert, snabbt och enkelt

Data är guld värt

Microsoft är en av de tyngre aktörerna på low code-marknaden, främst med verktyget Power Apps, men även med hela Power-plattformen. Helena Fuchs som är affärsområdeschef för bland annat Power Apps på Microsoft i Sverige är mycket tydlig med att det inte handlar om en lösning för en Microsoftcentrisk värld:

Helena Fuchs
Helena Fuchs, affärsområdesansvarig Microsoft Dynamics.

– Power Apps kan lika gärna kopplas till exempel SAPs eller Salesforces lösningar men det stannar inte vid traditionella affärssystem. Det finns flera hundra färdiga kopplingar mot applikationer med viktig data att använda, säger Helena Fuchs.

Men kopplingen mellan Power Apps och andra Microsoftprodukter torde vara ett starkt argument för många potentiella kunder.

Hur fungerar det?
– Power Apps finns i flera varianter, allt från att bara dra och släppa objekt för att bygga applikationer, till möjligheter att göra fler inställningar och kopplingar. Power Apps har verktyg för både den oerfarne och den erfarne utvecklaren, säger Helena Fuchs.

En sak som hon beskriver som en gemensam faktor för olika typer av användning av Power Apps är att ”det måste finnas data någonstans”. Och det finns det ju i överflöd. Bland möjliga datakällor kan man nämna diverse molntjänster, Office 365, Dynamics 365, diverse affärssystem från olika leverantörer, kundvårdssystem (CRM), tjänster för marknadsföring, andra databaser, och så vidare. Kort sagt, en himla massa ställen.

Gartner spår att low code-verktyg kommer att användas för mer än 65 procent av all världens systemutveckling redan 2024.

– Företag är ofta blockerade av att inte kunna jobba med de data som de har för att de sparas på olika ställen, i så kallade silos. Att använda low code-verktyg är ett bra sätt att digitalisera och att automatisera, och framför allt ett viktigt område att se över när man går mot molntjänster.

Den springande punkten är förstås att applikationer blir byggda överhuvudtaget med hjälp av low code-verktyg. En undersökning från Forrester Research anger till exempel en backlog på över 50 procent vad gäller systemutveckling. Det innebär att de flesta applikationer som planeras inte blir byggda, i alla fall inte så snabbt som det borde gå.

Det är tydligt att det behövs andra typer av utvecklingsverktyg än enbart de traditionella. Det har man till exempel upptäckt på Ikea, där Power Apps har använts med gott resultat.

Läs mer om Microsoft Power Apps här