En grupp forskare har använt sig av en datauppsättning med solutbrott, så kallade flares, som samlats in från 3200 olika stjärnor för att träna upp ett neuralt nätverk. Nätverket har sedan dess på egen hand lyckats upptäcka mer än 23 000 nya flares i över flera tusen stjärnor, rapporterar TNW.

Nu hoppas forskarna att tekniken ska kunna användas för att hjälpa astronomer hitta beboeliga planeter.

Detta genom att flares från närliggande stjärnor kan ge information om i vilket skick de närliggande planeternas atmosfär befinner sig i. Unga stjärnor, likt solen, har enbart ett fåtal flares, vilket bäddar för en lugnare och mer jämn atmosfär medan mindre stjärnor som röda dvärgar har fler flares vilket gör saker och ting mer ostadigt.

Att hitta flares är vanligtvis en mycket tidskrävande process. Något som den nya AI:n kan ändra på.

Läs också: Vint Cerf skapar internetprotokoll som ska fungera i yttre rymden