Covid-19 må ha förlamat stora delar av samhällsapparaten, men de har inte bromsat digitaliseringen. Enligt en färsk rapport från IBM, Covid-19 and the future of business, har pandemin drivit majoriteten av globala företagsledare att påskynda den digitala transformationen avsevärt.

Petra Goude
Petra Goude, General Manager, Global Technology Services, IBM Nordic.

Molnlösningar har varit på agendan i flera år, och många företag och organisationer har investerat i test och utveckling, med fokus på att bygga fungerande molnstrategier.

– Det har varit bråttom att flytta till molnet, menar Petra Goude, General Manager, Global Technology Services, IBM Nordic. Men mycket av det som redan flyttats är sådant som är enklare att flytta över, och nu ser vi att man önskar flytta själva kärnan, de verksamhetskritiska tillämpningarna. Det ställer andra krav.

Tre tydliga trender

Samtidigt har prioriteringarna ändrats. Jämfört med för två år sedan, uppger nu chefer i allt större omfattning att fokus ligger på intern och operativ kapacitet, och de förväntar sig att det gör det i minst två år framöver. Studien visar på tre tydliga trender:

  • Användningen av molntjänster fortsätter att öka
  • Det blir allt viktigare att utnyttja AI, automatisering och annan exponentiell teknik för att förstärka de interna processerna
  • För att behålla konkurrenskraften är det avgörande att kunna dra nytta av arbetsstyrkans kunskaper och färdigheter

– Dessa nya strategier kräver en mer skalbar och flexibel infrastruktur, säger Petra Goude. Pandemin har visat hur viktigt det är för företag att kunna vara agila, och ser att många fått upp ögonen för de möjligheter som en hybrid plattform innebär. IBM:s råd är att basera sin arkitektur på öppna standarder, då har man communityns hela ekosystem till sitt förfogande samtidigt som man undviker framtida inlåsningseffekter.

Öppen källkod

IBM:s hybridmolnarkitektur baseras på Red Hats OpenShift som möjliggör utveckling och distribution av molntjänster var som helst och från vilket moln som helst. IBM Threat Management Solutions bygger också på öppna standarder och baseras på marknadens senaste säkerhetsklassningar.

– Det pratas ofta om molnet som en säkrare miljö, men det kan skilja stort mellan leverantörer, säger Petra Goude. Det viktiga är att hela molnarkitekturen genomsyras av säkerhetstänk i varje lager.

>> Lär dig mer på IBMs virtuella event Nordic Cloud and AI Forum

Enligt IBM råder det ingen tvekan om att ”framtidens moln” är en hybrid plattform.

– För ett år sedan vägde man mellan publika och privata molnlösningar, och båda har sina fördelar, säger Petra Goude. Men genom att välja en hybrid plattform kan företag utnyttja sina existerande investeringar och få full nytta av alla molnlösningar som redan finns därute. Samtidigt drar man nytta av öppna standarder och kan bygga för maximal hastighet och flexibilitet inför framtiden.

Allt mer AI

En viktig faktor AI-teknikerna.

– AI ger en helt ny dynamik, berättar Petra Goude. Vi ser hur AI tas in i allt fler arbetsflöden. Det är inte bara chatbotar längre utan allt mer avancerade tillämpningar som kan ge hög effektivitet och nya insikter. Men det kräver att man använder data, och bygger rätt plattform som kan utnyttja kognitiva funktioner.

Enligt IBM erbjuder det hybrida molnet överlägsen skalbarhet och flexibilitet, men är också kostnadseffektivt:

– Det blir inte dyrare än nyckelfärdiga molnlösningar, tvärtom ser vi och våra kunder att man får 2,5 gånger värdet av en Hybrid Cloud strategi jämfört med Public cloud säger Petra Goude. Det är också mycket enklare att genomföra transformationen än mot specifika molnleverantörer – hela tanken är att man utvecklar en gång och kan dra full nytta av alla molntjänser, sedan bygger man bara på med de andra teknikerna efterhand när de behövs. Det blir effektivare, mer flexibelt och framtidskompatibelt.

>> Lär dig mer på IBMs virtuella event Nordic Cloud and AI Forum