Krisen som följt i pandemins spår har ändrat förutsättningarna för många företag. Men kan digital innovation vara vägen ut och ett sätt att faktiskt även blomstra? Ja, menar deltagarna den nya videopodden ”Digital Today, Digital Tomorrow” från SAP. I pilotavsnittet möts Sara Wimmercranz, vd för riskkapitalbolaget Backing Minds och Per Alm, vd för SAP i Sverige, i ett samtal om vikten av outsiders, om att jobba datadrivet och att lära av de stora företagen.

– Kris väcker innovation och mod. Fintech-succén kommer ur bankkrisen. Vi hoppas att vi kommer att se att krisen driver fram beslut och förändringar vi annars inte vågade ta innan, säger Sara Wimmercranz.

🎥 Ökat mod och mer samarbete – Sara Wimmercranz och Per Alm lyfter fram positiva saker med krisen

Ge blivande entreprenörer chansen

För att innovation ska kunna ske, gäller det dock att också hitta innovation på andra ställen än där vi vanligtvis söker den, menar Sara Wimmercranz. I dag är mycket kapital koncentrerat till väldigt homogena nätverk som är centrerade till innerstäder. Många blivande entreprenörer får alltså aldrig chansen.

– Investerare är lite stöpta i samma form och ju längre ifrån den typen av nätverk eller den som en investerare kan relatera till du är, desto mindre chans är det att du får kapital. Men det valde vi att se som en supermöjlighet. För om vi investerar i de här bolagen som ingen annan tittar på, kan vi inte bara göra en jättebra finansiell resa, utan också skapa nya förebilder, och hitta nya möjligheter, nya arbetsgivare och inte minst nya ägare, säger Sara Wimmercranz.

Investerare är lite stöpta i samma form och ju längre ifrån den typen av nätverk eller den som en investerare kan relatera till du är, desto mindre chans är det att du får kapital.

Video: Så kan digitalisering och innovation lyfta företag

Glöm inte seniorerna

Per Alm håller med och menar att de bästa lösningarna uppstår i blandningen mellan olika grupper. Mellan generationer till exempel. 
– Det gamla sitter ofta på kunskap, medan det nya kommer med innovationen. Det är nog den största utmaning jag har som ledare att säkerställa att vi kan ta vara på båda delarna, säger han.

Sara Wimmercranz är inne på samma spår.
– Vi behöver ge självkänsla till alla och omfamna alla outsiders. Väldigt mycket innovation kommer från folk som inte tänker så mycket på vilka tår man inte får trampa på och vilka regler man inte får bryta mot. Och en outsider kan absolut komma från den äldre generationen. Seniorgrupper är extremt intressanta utifrån ett investeringsperspektiv, säger hon.

🎥 Sara Wimmercranz: “Digital first kan möjliggöra för fler”

Lär känna kunden via data

En annan förutsättning för att kunna blomstra i mitt i krisen är att lära känna sin kund väl. Bästa sättet att göra det är att jobba datadrivet, menar både Sara Wimmercranz och Per Alm.

– Data är den drivande faktorn. Data kan hjälpa dig att verkligen lära känna din kund, där kunden berättar exakt för dig vad du ska göra för att du ska kunna växa ditt bolag, säger Sara Wimmercranz.

Backing Minds är själva extremt datadrivna och analyserar ett stort antal bolag inom en mängd olika branscher varje år.
– Vi har ju sett att snabbfotade asset light-företag med digitala marknadsstrategier och snabbrörliga system har haft en jättefördel under våren. Det här var pushen som behövdes för att visa att man kan vara varsomhelst i Sverige och ändå klara av att driva Sverige framåt, säger Sara Wimmercranz.

Processerna är en grundbult

Som litet bolag är det ibland lätt hänt att man fokuserar för mycket på själva innovationen och glömmer bort att ha fungerande processer i botten. Att ha en grundplåt i hur huvudprocessen ser ut, att göra inköp, få in varor i lager och fylla sina butiker, till exempel, menar Per Alm.

– Vi behöver drivet i att ha nya idéer men också kunna använda oss av kunskaperna som redan finns. Skalbarhet och effektivitet i processen måste vara grunden. Att tänka stort från början och att tidigt ha ett bra affärssystem.

🎥 Klicka här och se hela samtalet i videopodden "Digital Today, Digital Tomorrow"